Ministeri Kimmo Tiilikaisen mukaan saimaannorpan uhanalaisuus on lieventynyt äärimmäisen uhanalaisesta lajista erittäin uhanalaiseksi.

Ministeri Kimmo Tiilikaisen mukaan saimaannorpan uhanalaisuus on lieventynyt äärimmäisen uhanalaisesta lajista erittäin uhanalaiseksi.

Rajoitukset kieltävät muun muassa kaikkein vahvalankaisimpien verkkojen käytön ja verkkokalastuksen huhtikuun puolestavälistä kesäkuun loppuun.

Hallitus päätti torstaina kalastusrajoituksista ja alueista, joilla kielletään saimaannorpalle haitallisimpien pyydysten käyttö.

Rajoitukset koskevat kaikkein vahvalankaisimpien verkkojen käyttöä ja säätävät katiskan nielun kokoa ja rysän rakennetta.

Niillä myös kielletään verkkokalastus kokonaan ajanjaksolla 15.4.–30.6. Kielto ei kuitenkaan koske muikkuverkkoja, sillä pyydyskuolleisuus niissä on ollut erittäin vähäistä.

Uusi asetus ja kalastusrajoitussopimukset tulevat voimaan perjantaina 15. huhtikuuta.

Hallitus seuraa norppakantaa

Hallitus aikoo seurata saimaannorppakannan kehittymistä ja asetuksen voimaantulon jälkeen tapahtuvia mahdollisia pyydyskuolemia.

Hyväksytyllä asetuksella täydennetään elykeskuksen ja vesialueiden omistajien välisten sopimusten nojalla syntynyttä kalastusrajoitusaluetta, jotta rajoitusalueesta saadaan kattava ja yhtenäinen.

Rajoitukset perustuvat saimaannorppa- ja kalastusseurantaryhmän esitykseen, kuulemisiin ja lausuntokierroksella saatuun palautteeseen.

Rajoitusalue muodostuu havaittujen poikaspesien ympärille muodostetuista viiden kilometrin suoja-alueista sekä niitä yhdistävistä alueista lahtialueet mukaan lukien.

Korvauksia kalavesien omistajille

Elykeskus on tarjonnut kevättalven aikana kalavesien omistajille sopimusta kalastuksen rajoittamisesta korvausta vastaan. Sopimuksilla on haluttu sitouttaa toimijoita saimaannorpan suojelutyöhön.

Sopimuskorvauksella (1,7 e/ha) osakaskunnat saavat varoja rajoitusten valvontaan ja niistä tiedottamiseen sekä muuhun kalavarojen hoitoon. Korvauksiin on maa- ja metsätalousministeriössä varattu rahoitus koko esitetyn alueen eli noin 2 560 hehtaarin osalta.

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen mukaan osakaskunnat ovat tarttuneet tarjoukseen kiitettävästi.

"Toivon, että loputkin osakaskunnat lähettävät vastauksensa elykeskuksen sopimustarjoukseen mahdollisimman nopeasti. Sopimuksen tehneille osakaskunnille voidaan maksaa korvausta, kunhan rajoituksia on noudatettu 15. huhtikuuta alkaen", Tiilikainen muistuttaa.

Tavoitteena 400 yksilöä

Saimaannorpan suojelustrategian välitavoitteena on, että saimaannorpan talvikanta kasvaa vähintään 400 yksilöön vuoteen 2025 mennessä.

"Alueen asukkaiden tekemä työ kalastuksen ja saimaannorpan suojelun yhteensovittamiseksi on tuottanut tulosta, ja kanta on kasvanut suojelustrategian mukaisesti. Saimaannorpan uhanalaisuus on lieventynyt äärimmäisen uhanalaisesta lajista erittäin uhanalaiseksi", ministeri Tiilikainen sanoo.

"Pitkäjänteinen suojelutyö vaatii niin tietoisuuden parantamista ja yhteisistä pelisäännöistä sopimista kuin myös suojelua tukevaa lainsäädäntöä", Tiilikainen lisää.