Ilmastonmuokkaus voisi olla yksi keino ilmastonmuutoksen torjuntaan. Tuoreessa väitöstutkimuksessa on selvitetty miten ilmakehän pienhiukkaspitoisuuden kasvattaminen vaikuttaisi ilmaston lämpenemiseen.

Pilviä lentokoneesta nähtynä

 

 

Itä-Suomen yliopistossa tehty väitöskirjatutkimus antaa uutta tietoa ilmastonmuokkauksesta. Ilmatieteen laitoksen tutkija Anton Laakson tekemä tutkimus osoittaa, että ilmaston lämpenemistä voitaisiin hidastaa tai jopa hetkellisesti pysäyttää nostamalla ilmakehän pienhiukkaspitoisuutta.

Laakso tarkasteli väitöskirjassaan ilmakehän pienhiukkasten kykyä viilentää ilmastoa. Pienhiukkaspitoisuuden kasvattaminen ei kuitenkaan ole vaihtoehto kasvihuonekaasuihin kohdistuville päästövähennyksille.

Väitöstutkimuksen mukaan erittäin tehokkaaksi tavaksi viilentää ilmastoa osoittautuivat yläilmakehään kuljetetut pienhiukkaset. Menetelmällä jäljitellään suuria tulivuorenpurkauksia, jotka vapauttavat auringonvaloa heijastavia hiukkasia jopa vuosiksi yläilmakehään viilentämään ilmastoa.

Tutkija Anton Laakson mukaan kansainvälinen lento- ja laivaliikenne olisi mahdollista valjastaa ilmakehän lämpötilan säätelyyn kasvattamalla polttoaineiden rikkipitoisuuksia. Pitoisuuksia olisi kuitenkin kasvatettava kansainvälisten sopimusten asettamien rajojen yli. Viilennys kohdistuisi pääosin pohjoiselle pallonpuoliskolle.

– Mielestäni ilmastonmuokkausta voitaisiin käyttää ainoastaan sellaisessa tilanteessa, että ilmasto lämpenee hallitsemattomasti ja seuraukset olisivat suuria. Tällaisessa tilanteessa ilmastonmuokkaus olisi yksi vaihtoehto estää jopa peruuttamattomia ilmastoseurauksia.

Ilmastonmuokkauksella voitaisiin kompensoida ilmaston lämpenemistä, mutta sillä ei saada haluttuja vaikutuksia sateisuuteen. Ilmastonmuokkaus ei myöskään kohtele kaikkia maapallon alueita tasapuolisesti.

– Jos saataisiin kumottua globaali keskimääräinen lämpötila niin silti jossain voi ilmasto lämmetä lisää ilmastonmuokkauksen takia. Tähän liittyy myös ongelmia, muun muassa se kuka päättää, tehdäänkö ilmastonmuokkausta ja missä sitä tehdään? Voittajia ovat isot, varakkaat valtiot. Häviäjiä ovat todennäköisesti ne valtiot, jotka kärsivät ilmastonmuutoksesta eniten. Ilmastonmuokkaus ei ole helppo asia.

Tutkija Anton Laakso sanoo, että ilmastonmuutosta vastaan on taisteltava vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä.

– Ilmastonmuokkauksessa seuraukset olisivat globaaleja. Vaikka jollain olisi hyvä tahto ja halua viilentää oma asuinpaikkaa niin todennäköisesti seuraukset kohdistuisivat kaikkiin ihmisiin.

Ilmastonmuokkaukseen ei ole olemassa selkeitä sääntöjä tai lakeja. Muokkaus voi kuulostaa maallikosta helpolta, mutta ilmastonmuokkaukseen liittyy monia kysymyksiä ja riskejäkin.

– Arveluttavia ja moraalisia kysymyksiä, onko tämmöinen oikein? Haluammeko kasvattaa ilmakehän epäpuhtauksia?

Ilmatieteen laitoksen tutkijan, FM Anton Laakson väitöskirja tarkastetaan lauantaina 9. huhtikuuta Itä-Suomen yliopistossa.