Monimuotoinen luonto on tärkeää ihmisen selviytymiselle. Kuvassa australialaista sademetsää.

 

 

Monimuotoinen luonto on tärkeää ihmisen selviytymiselle. Kuvassa australialaista sademetsää.

Järjestö muistuttaa, että arvokkaat luontokohteet suojelevat esimerkiksi alueilla asuvien ihmisten juomaveden saantia.

WWF moittii maailmanperintökohteiden suojelussa onnistumista. Ympäristöjärjestön raportin mukaan 229 kohteesta yhteensä 114 kärsii ihmisen toiminnasta ja yli viidesosaa uhkaa useampi kuin yksi tekijä.

Esimerkiksi läntisen pallonpuoliskon pisin koralliriutta Belizen rannikolla on vaarassa kestämättömän rannikkorakentamisen, laajamittaisen mangrovemetsän raivauksen, maatalouden päästöjen ja öljynetsinnän takia. Rantariuttojen tuhoutuminen vaikuttaisi 190 000 ihmisen elämään – eli puoleen Belizen väestöstä.

"Maailmanperintökohteiden tulisi saada parasta mahdollista suojelua. Silti emme kykene turvaamaan edes tätä pientä osaa maapallostamme", WWF Suomen suojelujohtaja Jari Luukkonen korostaa.

"Kyseessä ovat maapallomme arvokkaimmat ja ainutlaatuisemmat paikat. Meidän on työskenneltävä yhdessä niiden säilyttämiseksi."

WWF pyytää raportissaan yksityistä sektoria pitäytymään maailmanperintökohteita uhkaavasta toiminnasta. Valtioiden tulisi vaatia kansainvälisiltä yrityksiltä vastuullisuutta.

Järjestö muistuttaa, että maailmanperintökohteiden suojelussa ei ole kyse pelkästään arvokkaiden ekosysteemien ja uhanalaisten lajien suojelemisesta ja ilmastonmuutoksen torjumisesta. Alueet tarjoavat elämän edellytykset myös yli 11 miljoonalle ihmiselle, jotka saavat niistä ravintoa, juomavettä, lääkeaineita ja työpaikkoja.

Lisäksi raportin mukaan 90 prosenttia maailmanperintökohteista vaikuttaa kauas varsinaisten rajojensa ulkopuolelle. Ne voisivat olla avainasemassa, kun maailma pyrkii saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

"Meidän on ymmärrettävä, etteivät ihmiset ainoastaan suojele näitä alueita, vaan ne suojelevat ihmisiä", Luukkonen painottaa.