Suurin yksittäinen syy suomalaistenkin ylikulutukseen ovat energiantuotannon ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöt.

Suurin yksittäinen syy suomalaistenkin ylikulutukseen ovat energiantuotannon ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöt.

Sunnuntaina on ympäristöjärjestö WWF:n mukaan se päivä, kun suomalaiset ovat kuluttaneet osansa uusiutuvista luonnonvaroista.

Tänään sunnuntaina 17. huhtikuuta on ympäristöjärjestö WWF:n mukaan suomalaisten ylikulutuspäivä.

Maailman ylikulutuspäivä on ajankohta, jona ihmisten luonnonvarojen kulutus ylittää laskennallisesti maapallon biokapasiteetin, eli kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja ja käsitellä fossiilisten polttoaineiden käytön aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä.

Vuonna 2015 maailman ylikulutuspäivä oli 13. elokuuta. Se on aikaistunut vuosi vuodelta, ja myös tänä vuonna se on jälleen muutaman päivän edellisvuotta aiemmin. Suomalaiset kuluttavat oman osansa maailman luonnonvaroista siis nelisen kuukautta maailman keskiarvoa nopeammin.

"Julkisen talouden osalta velaksi elämisen lopettaminen on muodostunut korkeimmaksi tavoitteeksi, mutta ekologisen velan annetaan kasvaa hallitsemattomasti. Velan maksajiksi joutuvat yltäkylläisten länsimaiden sijaan kehitysmaat, joihin olemme ulkoistaneet oman ylikulutuksemme seuraukset", WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder sanoo.

"Luonnon monimuotoisuus laskee matalan tulotason maissa huomattavasti nopeammin kuin rikkaammissa maissa. Luonnon antimet ovat usein ratkaisevan tärkeä osa köyhimpien ihmisten toimeentuloa."

Suurin yksittäinen syy suomalaistenkin ylikulutukseen ovat energiantuotannon ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöt. Päästöjä tuotetaan nopeammin kuin mitä esimerkiksi metsät ehtivät niitä sitoa.

Toiseksi merkittävin tekijä kulutuksessamme on ruoka. Mihinkään muuhun ihmistoimintaan ei käytetä niin paljon tuottavaa maapinta-alaa kuin maatalouden viljelys- ja laidunmaihin. Maatalouskäytössä olevasta maasta noin 70 prosenttia käytetään lihan ja muun eläinperäisen ruoan tuotantoon.