Ilman ystäviä ihminen sairastuu herkemmin.

Vaikutus on yhtä voimakas kuin työstressillä tai ahdistuksella.

Yksinäisyys painaa paitsi mieltä, myös sydäntä, kertoo tuore katsaustutkimus.

Analyysin mukaan yksinäisyys ja eristyneisyys muista ihmisistä lisäsivät sydäninfarktin suhteellista riskiä 29 prosentilla. Yksinäisten aivoinfarktin riski oli puolestaan 32 prosenttia suurempi kuin ihmisillä, jotka eivät tunteneet itseään yksinäisiksi tai sosiaalisesti eristyneiksi.

Nämä psykososiaaliset tekijät lisäsivät sairastumisriskiä suunnilleen yhtä paljon kuin stressaavaksi koettu työ tai voimakas ahdistuneisuus, tutkijat vertaavat tiedotteessa.

Tutkijoiden mielestä havainto pitäisi ottaa huomioon terveydenhuollossa. Yksinäisyyden on aiemmin havaittu heikentävän immuunipuolustusta, nostavan verenpainetta ja lisäävän ennenaikaisen kuoleman riskiä.

Brittiläinen tutkijaryhmä puntaroi sosiaalisten suhteiden puutteen merkitystä sydän- ja verisuonitautien riskitekijänä 23 aihetta käsitelleen tutkimuksen avulla. Niitä varten oli kerätty tietoja yli 180 000 ihmisestä.