torstai, 19. toukokuu 2016

3d-leffa voi olla kivulias kokemus

3d-elokuvat-ja-paansarky-630x400.jpg

 

3d-elokuvien katsominen aiheuttaa osalle katsojista päänsärkyä. Tuore tutkimus vihjaa, että varsinkin pääkipuun taipuvaisten kannattaa ehkä välttää niitä tai ainakin istua mahdollisimman takana katsomossa.

Frontiers in Neurology -lehdessä julkaistussa katsauksessa virolainen tutkijaryhmä kertoo, että noin joka kymmenes katsoja sai 3d-elokuvaa katsoessaan päänsärkyä. Ilmiö oli 1,6 kertaa yleisempi kuin tavallista elokuvaa katsoneilla, joilla heilläkin jomotusta tuli elokuvissa jonkin verran.

Yksilöllinen vaihtelu oli suurta: eniten oireita saivat nuoret, naiset ja varsinkin ne, jotka potevat muutenkin usein päänsärkyä. Kaikkein tavallisimmin oireita ilmeni – ehkä odotetusti – migreenipotilailla ja muilla toistuvista pääkivuista kärsivillä.

Aktiivinen tekniikka vaikuttaa vahvemmin näköaistimukseen, ja se aiheutti hieman useammin oireita.

Tutkijat pohtivat, että 3d-elokuvan katsominen on ihmisaivoille hyvin uusi kokemus, eikä sen vaikutuksista vielä tiedetä kovin paljon. Muutamissa aiemmissakin selvityksissä on saatu viitteitä, että kolmiulotteiset leffat ja tv-ohjelmat aiheuttavat päänkivistystä. Sitä poteneiden osuudet ovat vaihdelleet tutkimuksissa 2–17 prosentin välillä.

Virolaisraportissa ei havaittu vaikutusta sillä, mitä tyylilajia eli genreä elokuva edusti, mihin aikaan päivästä tai minä viikonpäivänä sitä katsottiin. Myöskään katsojien koulutustaso, silmälasien käyttö, tyhjä tai täysi vatsa, jano, mahdollinen kahvin tai muiden juomien nauttiminen eivät vaikuttaneet asiaan.

Sen sijaan eroa oli sillä, käytettiinkö elokuvassa aktiivista tai passiivista 3d-tekniikkaa. Aktiivinen tekniikka vaikuttaa vahvemmin näköaistimukseen, ja se aiheutti hieman useammin oireita.

On toistaiseksi epäselvää, mikä näköaistimuksen tai aivojen mekanismi saa päänsäryn aikaan. Sitä tutkijat eivät lähde arvailemaan, vaan kaipaavat asiasta lisäselvityksiä.

Kyselyyn vastasi yhteensä 1 282 ihmistä, joista reilu puolet oli 2d- ja loput 3d-yleisöä. Vastausprosentti oli kuitenkin melko pieni, joten senkin takia jatkoselvitykset ovat tarpeen.

Tutkijat pitävät mahdollisena, että 3d-päänsärky on vielä yleisempää kuin nyt havaittu määrä. Ehkä ne, jotka jo kokemuksesta tietävät 3d-elokuvien tekevän pään kipeäksi, eivät mene niitä katsomaan ensinkään.

Tutkimus löytyy tämän linkin takaa Frontiers in Neurologyn nettisivuilta.