Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA on kehittänyt yhteistyössä 28 eurooppalaisen tutkimuslaitoksen kanssa uuden ennustetyökalun, joka ennustaa työttömyyden kehitystä jokaisessa EU-maassa.

 

 
 

Google-hakuja tehdään yli 3 miljardia päivässä. Nämä haut kertovat yksittäisten ihmisten aikomuksista ja käyttäytymisestä.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA on kehittänyt yhteistyössä 28 eurooppalaisen tutkimuslaitoksen kanssa uuden ennustetyökalun ETLAnow, joka ennustaa työttömyyden kehitystä jokaisessa EU-maassa. ETLAnow hyödyntää ennusteissa Googlen hakutietoja ja Eurostatin virallisia aineistoja.

Kansainvälisen yhteistyöprojektin tarkoituksena on ollut selvittää, voiko big dataa - uusia massiivisia tietoaineistoja - hyödyntää talouden ennustamiseksi.

- Halusimme näyttää asian myös käytännössä, ETLA:n tutkija Joonas Tuhkuri kertoo.

- ETLAnow on esimerkki tästä.

Tuhkurin mukaan uudet aineistot mahdollistavat parempia ennusteita taloudesta erityisesti sen käännekohdissa, kuten talouskriisin kynnyksellä. Tästä on myös käytännön hyötyä: tarkemmat talousennusteet palvelevat yritysten ja yhteiskunnan päätöksentekoa.

 
 

Aiemmin ETLA on käyttänyt Google-hakuja talouden ennustamiseksi Suomessa. Nyt uudet aineistot ja menetelmät ovat mahdollistaneet sen, että ETLAnow tuottaa ennusteita myös ulkomaille. Tulevaisuudessa ETLAnow laajentuu koskemaan muitakin talouden ilmiöitä, kuten asuntomarkkinoiden kehitystä.

ETLAnow on ensimmäinen internetin suuria aineistoja hyödyntävä talousennuste, joka on julkisesti saatavilla.

ETLA osallistuu vuoden 2016 aikana kansainväliseen ennustekilpailuun uudella ennusteellaan.

Uusin ennuste: 26.5.2016 Suomen työttömyysaste oli 10.93 % ja EU-28 maiden keskiarvo 9.08 %. ETLAnow ennustaa työttömyyden pysyvän ennallaan korkealla tasolla seuraavan kolmen kuukauden ajan viime vuoteen verrattuna.