Saunamaan luonnonsuojelualue muodostuu kolmesta saaresta Itäisellä Suomenlahdella. Alue on kooltaan yli neljä hehtaaria.

 

Haminan edustalle on päätetty perustaa uusi luonnonsuojelualue. Iso ja Pieni Saunamaa sekä Saunamaakari muodostavat jatkossa Saunamaan luonnonsuojelualueen. Sen määräala on noin 4,1 hehtaaria.

Luonnonsuojelualueen perustamisesta päätti Kaakkois-Suomen Ely-keskus. Haminan kaupunki esitti luonnonsuojelualueen perustamista luonnon monimuotoisuuden ja kauneuden säilyttämiseksi. Saaret ovat myös tärkeitä pesimäalueita linnuille.

Saaret ovat rakentamattomia, eikä niille saa rantautua maaliskuun ja syyskuun välisenä aikana.

Luonnonsuojelualueen perustaminen kieltää muun muassa alueelle rakentamisen, alueen eläinten häiritsemisen ja luonnon muuttamisen.