Kansalaiset halutaan avuksi metsämarjojen satoennusteiden tekemiseen.

 
 
Metsätalousinsinööri Kaija Puputti tutkii seurantaruutua, jonka avulla lasketaan marjojen satoennusteet. Ruuduista lasketaan kasvukauden aikana metsämarjojen kukkien, raakileiden ja marjojen määrät.

 

Metsätalousinsinööri Kaija Puputti tutkii seurantaruutua, jonka avulla lasketaan marjojen satoennusteet. Ruuduista lasketaan kasvukauden aikana metsämarjojen kukkien, raakileiden ja marjojen määrät.

 

Valtakunnallisia metsämarjojen satoennusteita on tehty Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja pienen avustajajoukon voimin jo 1990-luvulta lähtien. Ennusteita varten neliömetrin kokoisilta seurantaruuduilta lasketaan marjojen kukat, raakileet ja kypsät marjat.

Nyt seurantaan käytettävät resurssit ovat pienenemässä. Kansalaishavainnointi turvaisi seurannat ja voisi tuoda jopa lisää tarkkuutta ennusteisiin.

"Havainnointi on yksinkertaista, siihen riittää lyhyt perehdytys. Tärkeintä on innostus ja huolellisuus", kuvailee Luken vanhempi tutkija Rainer Peltola.

"Koeruutuja voidaan jatkossa perustaa lisää sopiville paikoille. Mitä enemmän koeruutuja on, sitä luotettavampia ovat myös ennusteet."

Peltolan mukaan kattavamman havainnoinnin ansiosta tutkijat pystyisivät tekemään entistä parempia paikallisia ennusteita.

Kansalaishavainnointi ei kuitenkaan ihan vielä onnistu. Peltolan toiveena on löytää rahoitusta hankkeelle, jossa luodaan sähköinen, mobiilisti täytettävä kaavake havaintojen ilmoittamista varten.

"Älypuhelimista saamme jo valmiiksi tarkan tiedon havaintopaikasta. Kun lisäksi tiedämme, millaisesta metsätyypistä havainto on tehty, voidaan varsinainen satoarvio laskea melko yksinkertaisella matematiikalla."

Tänä vuonna koeruudut käydään vielä läpi perinteisin voimin, tosin pienentynein resurssein. Vuoden 2017 osalta tilanne on auki.