Kaamosmasennuksen oireista kärsivät ihmiset kokevat muita useammin painajaisia ja unettomuutta, todetaan Turun yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) laajassa tutkimuksessa. Tutkijat havaitsivat myös, että kaamosmasennus on yleisempää iltaihmisillä kuin aamuvirkuilla. Kaamosoireiden määrässä ei löydetty eroa Etelä- ja Pohjois-Suomessa asuvien välillä.

Tutkimuksessa selvitettiin, miten kaamosoireet liittyvät painajaisten näkemiseen, unettomuuteen, aamu- ja iltatyyppisyyteen sekä asuinpaikan kokoon ja sijaintiin. Aineistona käytettiin THL:n tammi-maaliskuussa vuonna 2012 keräämää Finriski-dataa, johon vastasi 4 905 25–74-vuotiasta suomalaista.

Lievät oireet yleisiä

Kaamosmasennuksen oireita ovat mielialan lasku, väsymys, ruokahalun kasvu ja yöunen piteneminen. Oireet alkavat tyypillisesti alkutalvesta ja häviävät keväällä.

Monilla suomalaisilla on talvisin lieviä kaamosoireita. Jos kaamosoireet ovat vakavia ja haittaavat elämää, ne luokitellaan kaamosmasennukseksi. Kaamosmasennuksesta kärsii noin seitsemän prosenttia suomalaisista aikuisista.

Tutkimuksessa kaamosmasennuksesta kärsivistä 16 prosenttia näki usein painajaisia, kun taas kaamosoireettomista vastaajista painajaisia näki 2 prosenttia. Unettomuutta koki kaamosmasentuneista vastaajista 25 prosenttia ja oireettomista 8 prosenttia.

Kaamosmasennuksesta kärsivistä iltatyyppejä oli 36 prosenttia ja aamutyyppejä 21 prosenttia. Sitä vastoin kaamosoireettomista iltaihmisiä oli vain 10 prosenttia ja aamuihmisiä 48 prosenttia. Iltatyypit vaikuttavat siis olevan muita alttiimpia kaamosmasennukselle.

Esikaupungeissa nukutaan sikeimmin

Kaamosmasennuksen on ajateltu liittyvän valon määrän vähenemiseen talvisin, ja sitä voidaankin hoitaa kirkasvalohoidolla. Tutkimuksessa kaamosoireet olivat kuitenkin yhtä yleisiä koko tutkitulla Helsingin ja Kuusamon välisellä alueella, vaikka päivän pituus oli etelässä pohjoista pidempi.

Tutkijat tarkastelivat myös, miten asuinpaikan koko vaikuttaa uniongelmiin. Kävi ilmi, että vähiten uniongelmia oli kaupunkien ja maaseudun välisillä reuna-alueilla asuvilla vastaajilla. Sekä harvaan asutulla maaseudulla että kaupunkien keskustoissa unettomuus ja painajaiset olivat hiukan yleisempiä kuin näillä reuna-alueilla. Tutkimuksessa havaittiin myös, että iltatyyppisiä ihmisiä asui enemmän kaupunkien keskustoissa kuin maaseudulla.