Kittilän kultakaivos joutuu vähentämään jätepäästöjä ympäristöön tuotannon kasvaessa. Näin määrää Korkeimman hallinto-oikeuden KHO:n uusin lupapäätös.

Kittilä kultakaivos jätevesi Seurujoki

 

Kuvassa näkyy kaivosyhtiön Agnico Eaglen kyltin vieressä, kuinka kaivoksen jätevesi yhtyy purona vasemmalla virtaavaan Seurujokeen. 3.11.2015.

 

Kaivosyhtiö Agnico Eaglen Kittilän kultakaivos joutuu pienentämään Seurujokeen laskettavien sulfaattipäästöjen määrää nykyisestä 12 500 tonnista vuodessa viiteen ja puoleen tuhanteen tonniin vuoteen 2018 mennessä.

Kittilän kultakaivoksen on vähennettävä Seurujokeen päästettävän sulfaatin määrää jo ensi vuonna. Yhtiö ei saanut haluamaansa lupaa kasvattaa vesistöihin laskettavien jätevesien määrää.

Kaivosyhtiön on myös pidettävä raskasmetallien nikkelin, kadmiumin ja elohopean päästöt ennallaan tuotannon kasvusta huolimatta. Kaivosyhtiö oli vaatinut oikeutta suurempiin jätepäästöihin KHO:n tänään annetussa uudessa ympäristö- ja vesilupapäätöksessä sallitaan.

KHO:n päätös edellyttää Kittilän kultakaivoksen rakentavan tehokkaan jätevesien puhdistusmenetelmän vuoteen 2020 mennessä. Yhtiöllä on puhdistamon rakentaminen meneillään.