Kokeissa käytetään kohde-eläiminä muun muassa eläviä kettuja.
 
 
Tämä bordercollie on oikeassa työssä lammastilalla. Monia paimenrotuisia koiria käytetään paimennustaipumuskokeessa, vaikka niitä ei ole tarkoitus käyttää paimenena.

 

Tämä bordercollie on oikeassa työssä lammastilalla. Monia paimenrotuisia koiria käytetään paimennustaipumuskokeessa, vaikka niitä ei ole tarkoitus käyttää paimenena.

 

Koirien rotutyypillisten taipumusten testaaminen koirakokeissa on lisääntynyt. Kokeet, joissa koiran kohde-eläimenä on toinen eläin, eivät ole ongelmattomia.

”Koirien ominaisuuksien ja taipumusten testaaminen on tärkeää. Jos testausta tehdään vain titteleiden vuoksi, on kehityssuunta huolestuttava”, linjaa Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan puheenjohtaja Mika Leppinen.

Neuvottelukunta on kiinnittänyt huomiota koulutuksissa ja koetilanteessa käytettävien eläinten hyvinvointiin.

Leppinen on pitkän linjan koira­harrastaja ja metsästäjä. Hän korostaa, että he eivät halua lopettaa mitään koemuotoja tai kyseenalaistaa ikiaikaisia tapoja käyttää työkoiria metsällä tai maatilojen töissä.

”Olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että meidän on syytä varautua radikaalin eläinsuojelun varalta. Olemme toistaiseksi säästyneet siltä ja säilyttäneet maanläheisen tavan suhtautua asioihin.”

Esimerkiksi luolakokeissa käytetään elävää kettua, joka päästetään keinoluolastoon koiran etsittäväksi.

Kokeessa koiran ja ketun välille saattaa syntyä fyysinen kontakti. Koe pyritään keskeyttämään sen jälkeen välittö­mästi.

Ruotsissa ja Norjassa kokeet on järjestetty niin, että kontaktia ei pääse syntymään. Tanskassa kontaktista lankeaa koiralle kilpailukielto.

”Neuvottelukunnan näkökulmasta suomalaisten luolakoiraharrastajien pitäisi kiinnittää huomiota siihen, miten kokeissa ja harjoituksissa käytettävät ketut elävät muuten. Viranomaisilla ei ole tietoa niiden elinolosuhteista, toisin kuin tarkoin säännellyillä turkistarhoilla.”

Suuri joukko esimerkiksi metsästyskoiraharrastajia käyttää koiriaan erilaisissa kokeissa sekä käytännön metsästyksessä.

”Meillä on kuitenkin kasvava joukko koiraharrastajia, jotka tyydyttävät pelkästään tittelinnälkäänsä ja käyttävät koiraansa vain kerran jossain kokeissa tavoitellessaan esimerkiksi Suomen muotovalion titteliä”, sanoo Leppinen.

”Näiden kokeissa kävijöiden tarkoituksena ei ole koskaan käyttääkään koiraansa käytännön lammaspaimenena tai luolakoirana. Tällaisia koekäyntejä ei voi pitää ehdottoman välttämättöminä.”

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta toimii maa- ja metsätalous­ministeriön apuna seura- ja harrastuseläinten hyvinvointia koskevissa kysymyksissä ja linjauksissa.