Koululaiset auttavat pölyttäjähyönteisiä laittamalla maastoon keinopesiä Kittilän Levillä. Kokeilun tavoitteena on varmistaa parempi mustikkasato.

Mustikoita.

 

Pölytyksen onnistuminen on tärkein yksittäinen marjasatoon vaikuttava tekijä.

 

Keinopesiä asennetaan Levin gondolihinteen alaosiin ensi viikon tiistaista alkaen. Töissä ovat Sirkan kyläkoulun kuudennen luokan oppilaat Luonnonvarakeskus Luken tutkijoiden johdolla.

– Kuudennen luokan biologian opetuksen tavoitteena on, että oppilaat oppivat tunnistamaan eliölajeja, ymmärtämään eliöiden ja niiden elinympäristöjen välistä vuorovaikutusta sekä vaalimaan luonnon monimuotoisuutta. Pesien asennus sopii hyvin tähän kokonaisuuteen, siksi lähdimme ilomielin mukaan, kun tilaisuus tarjoutui, opettaja, vs.rehtori Ilse Seurujärvi sanoo Luken tiedotteessa.

Keinopesien asennus on osa Voimametsistä viherkattoihin -hanketta. Alarinteet tunnistettiin yhdeksi Levin paristakymmenestä voimapaikasta hankkeen laatimassa mallissa. Paikat löydettiin yhdistämällä tietoa muun muassa matkailijoiden mielipaikoista, metsien marjantuotantopotentiaalista ja luonnon monimuotoisuusalueista.

– Alarinteiden ympärille voidaan kehittää esimerkiksi hyvinvointipalveluja, joissa matkailijoille tarjotaan mahdollisuus kerätä itse hyvinvointituotteidensa raaka-aineet, Luken tutkija Rainer Peltola kertoo.

Peltolan mukaan paria laskettelurinnettä hyödynnetään yhteistyössä hissiyhtiö Levi Ski Resortin kanssa mesikasvien niittyalueina ja näiden alueiden reunoille asennetaan myös keinopesiä pölyttäjille.

Tärkein luonnonmarjasatoihin vaikuttava yksittäinen tekijä on se, kuinka pölytys onnistuu. Hyönteispölyttäjät tarvitsevat pesäpaikkoja ja ravintoa ympäri vuoden. Pesäpaikkojen riittävyyden voi varmistaa keinopesillä, jotka ovat käytännössä rei´itettyjä lehtipuupölkkyjä. Kun pesäpaikkojen lähettyvillä on koko kasvukauden kukkivia niittyjä, pölyttäjäpopulaatiot vahvistuvat, mikä näkyy myös marjojen määrässä.

Voimametsistä viherkattoihin on kesä- ja hyvinvointimatkailun sekä matkailun viherrakentamisen pilotointihanke. Hankkeessa ovat mukana Luonnonvarakeskus ja Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta yhdessä alueen yrittäjien kanssa. Hankkeen tavoitteena on kehittää voimametsiin ohjelma ja hyvinvointipalveluja sekä testata niitä.