Sekä tuoreita havaintoja että vanhoja pesäpaikkoja voi ilmoittaa Turun luonnonsuojeluyhdistykselle.
 
 
Kyykäärmeiden määrää kartoitetaan pesäpaikkojen perusteella.

 

Kyykäärmeiden määrää kartoitetaan pesäpaikkojen perusteella.

 

Turun luonnonsuojeluyhdistys, Suomen herpetologinen yhdistys ja Suomen luonnonsuojeluliitto käynnistävät ensimmäisen valtakunnallisen kyiden talvehtimispaikkakyselyn. Tietoja kyiden pesistä voi lähettää verkkolomakkeella.

Yhdistysten mukaan talvipesät ovat käytännössä ainoa mahdollisuus laskea tietyn alueen kyymääriä joko syksyllä eläinten saapuessa pesälle tai keväällä niiden noustessa pesästä. Pitkäaikainen seuranta pesillä antaa luotettavampaa tietoa kyypopulaation muutoksista ja esimerkiksi talven aikaisesta kuolleisuudesta.

Ilmoitetut havainnot kerätään Luonnontieteellisen keskusmuseon matelija- ja sammakkoeläintietokantaan. Talvipesien tarkat sijaintitiedot eivät kuitenkaan tule missään vaiheessa julkisesti nähtäville, vaan niihin tulee pääsy ainoastaan tietoa tarvitseville tutkijoille ja viranomaisille.

Tietoja voi ilmoittaa sekä tuoreista havainnoista että tiedossa olevista vanhoista talvipesistä.

"Erityisen kiinnostuneita olemme erilaisista talvipesän ympäristössä tapahtuneista muutoksista, esimerkiksi rakentaminen ja metsänhakkuut, ja niiden mahdollisista vaikutuksista pesää käyttävien kyiden lukumäärään", havainnoijia ohjeistetaan.

Vaikka kyy herättää monissa ihmisissä inhon väristyksiä, yhdistykset muistuttavat, että siitä on hyötyä muun muassa pienjyrsijäkantojen verottajana.

"Pihalla tavattuna sen voi hätyyttää tiehensä tai siirtää, kunhan on perehtynyt kiinniottoon ja varsinaiseen siirtoon opastavaan materiaaliin. Toimenpide tulee tehdä niin, että kumpikaan osapuoli ei riskeeraa terveyttään."