Hoitamalla vajaatoiminnasta kärsivää istukkaa kuin syöpäkasvainta on onnistuttu ensimmäistä kertaa annostelemaan lääkettä suoraan istukkaan. Menetelmä voi edistää riskiraskaudessa sikiön kasvua ja estää ennenaikaiset synnytykset.

 

10 prosenttia kaikista raskauksista päättyy komplikaatioihin, jotka voivat aiheuttaa ennenaikaisen synnytyksen tai pre-eklampsian eli niin sanotun raskausmyrkytyksen. Kumpikin vaikuttaa sikiön kasvuun ja kehitykseen.

Monet komplikaatioista johtuvat istukan vajaatoiminnasta, jossa istukka ei syystä tai toisesta kykene kuljettamaan sikiölle tarvittavia ravintoaineita.
 

Maaliin hakeutuva ohjus

Tällaisissa tilanteissa on jouduttu lääkitsemään odottavaa äitiä ruiskeilla tai suonensisäisesti ja toivomaan, että lääke vaikuttaa istukkaan.

Nyt Britanniassa Manchesterin yliopistossa on keksitty menetelmä, jolla lääke voidaan lähettää istukkaan kuin maaliin hakeutuva ohjus.
 

Istukka on kuin kasvain

Istukkaa yksinkertaisesti hoidetaan niin kuin se olisi syöpäkasvain. Tosiasiassahan istukka käyttäytyykin kuin kasvain: se kasvaa nopeasti ja harhauttaa immuunijärjestelmää.

Tästä syystä istukan hoitoon valittiin kokeessa kahdentyypisiä aminohappoketjuja, CGKRK- jag iRGD-peptidejä, joita käytetään myös syöpäkasvainten hoidossa.

Sen lisäksi, että peptidit osaavat hakeutua syöpäkasvaimeen, ne pystyvät kuljettamaan sisällään lääkeaineita.
 

Osalle äideistä hoito on riski

Menetelmällä on saavutettu hyviä tuloksia tiineillä hiirillä. Mikroskooppiset aminohappoketjut löysivät oitis tien niiden istukkaan ja kuljettivat sinne sen toimintaa tukevaa kasvuhormonia. Myös ihmiskokeissa menetelmä on vaikuttanut toimivan.

Hoidon huono puoli on se, että se saattaa olla vaarallista sellaisille odottaville äideille, joilla on syöpä mutta jotka eivät tiedä sairastavansa sitä, koska peptidit eivät osaa erottaa syöpäkasvainta istukasta.