Washingtonin yliopiston tutkijat Seattlessa Yhdysvalloissa selvittivät vuosien 1870 ja 1900 välillä syntyneiden tanskalaisten kaksosten elinikää verrattuna muihin samalla aikavälillä syntyneisiin tanskalaisiin. Tutkimuksen perusteella kaksosuus suojaa nuorena kuolemiselta, ja erityisen voimakas vaikutus on identtisten kaksosten kohdalla, New Scientist kertoo.

Kaksosia suojaava vaikutus näyttää jatkuvan 60 ikävuoteen asti: kaksoset kuolevat muita epätodennäköisemmin ennen tätä ikää. Myöhemmällä iällä geneettiset tekijät vaikuttavat enemmän siihen, kuinka vanhaksi joku elää.

Noin 60-vuotiaaksi asti kaksosia suojaava vaikutus on kuitenkin vahva. Esimerkiksi naispuolisen kaksosen todennäköisyys elää 60-vuotiaaksi on 10 prosenttia korkeampi kuin muiden naisten.

Tutkijat uskovat suojavaikutuksen johtuvan kaksosten läheisistä suhteista: kaksoset tarjoavat toisilleen muita helpommin henkistä ja taloudellista tukea. Identtisillä kaksosilla suojavaikutus on muita kaksosia voimakkaampi. – On todisteita siitä, että identtiset kaksoset ovat yleensä toisilleen läheisempiä kuin muut kaksoset, tutkija David Sharrow huomauttaa. Hän kollegoineen uskoo erityisen läheisen suhteen tarjoavan identtisille kaksosille vielä muita kaksosia paremman suojan.

Kaikkein eniten toisistaan hyötyvät miespuoliset identtiset kaksoset. Toisin kuin naispuolisilla kaksosilla, heidän todennäköisyytensä kuolla kroonisiin, hitaasti kehittyviin sairauksiin on pienempi kuin muilla saman sukupuolen edustajilla.

Sharrow uskoo eron johtuvan siitä, että miesten elämäntavat ovat keskimäärin epäterveellisempiä kuin naisten. Identtisten mieskaksosten välinen side voi vähentää heidän todennäköisyyttään esimerkiksi tupakointiin ja runsaaseen alkoholinkäyttöön enemmän kuin mikä vaikutus on naiskaksosten kohdalla.

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet naimisissa olevien ja suuren ystäväpiirin omaavien ihmisten elävän terveempinä kuin muut. Joidenkin mielestä tämä johtuu siitä, että perusterveiden ihmisten on helpompi löytää puoliso ja ystäviä kuin kroonisesti sairaiden tai vammaisten. Kaksosten kohdalla tätä vaikutusta ei kuitenkaan ole, vaan kaksonen on kaksonen riippumatta siitä, millainen hänen terveydentilansa on.

– Yhä useammat tutkimustulokset tukevat sosiaalisen vuorovaikutuksen terveyshyötyjä, University College Londonin tutkija Noriko Cable huomauttaa. Cablen mukaan kaksosten elinaikatutkimusta tulkittaessa pitää kuitenkin ottaa huomioon toinen seikka: kaksoset syntyvät muita todennäköisemmin ennenaikaisesti ja heidän syntymäpainonsa ovat alhaisempia.

Tämä voi tarkoittaa, että yli sata vuotta sitten syntyneistä kaksosista ne, jotka selvisivät ensimmäisistä elinpäivistään, olivat biologisesti keskimääräistä vastustuskykyisempiä tai heillä oli muita varakkaammat vanhemmat. Tämä voisi osaltaan selittää heidän pitkää elinikäänsä. Identtisten ja epäidenttisten kaksosten välistä elinikäeroa se ei toki selitä.