Ympäristömääräysten kiristyminen synnyttää uuden, globaalin haasteen ja markkinan ympäristörajoitusten valvontaan. VTT, Ilmatieteen laitos, Tampereen teknillinen yliopisto ja Turun yliopisto kehittävät merenkulun laivapäästöjen mustan hiilen eli noen mittaamiseen luotettavuutta kansainvälisen tason Laivapäästöt arktisilla alueilla -hankkeessa.

Ensimmäiset tulokset osoittivat, että moottorin kuormituksella ja polttoaineiden laadulla on suuri vaikutus laivamoottorin mustan hiilen päästöön.

Laivojen mustan hiilen päästövähennystavoitteille ei ole vielä asetettu yhteisiä kansainvälisiä ympäristörajoitteita eikä niille ole standardoituja mittausmenetelmiä, mutta paine on kova. Epätäydellisessä palamisessa syntyy nokea, jonka mustan hiilen osuus lämmittää ilmakehää ja aiheuttaa terveydellisiä ongelmia.

 - Sopivan mittausmenetelmän löytyminen ja määrittäminen on nyt tärkeää, koska [kansainvälinen merenkulkujärjestö] IMO harkitsee parhaillaan laivojen mustan hiilen päästöille raja-arvoja, mutta luotettavaa mittausmenetelmää ei vielä ole tunnistettu, tutkimustiimin päällikkö Jukka Lehtomäki VTT:ltä sanoo hankkeen tiedotteessa.

Tutkimus mahdollistaa varautumisen kiristyviin kansainvälisiin ympäristömääräyksiin. Suomalaiset yritykset ja teollisuus voivat VTT:n mukaan varautua jo nyt kiristyviin rajoituksiin panostamalla tutkimus- ja kehitystyöhön sekä kehittämällä uutta liiketoimintaa.

Tarkentunut tieto polttoaineiden päästövaikutuksista tukee polttoaineiden ja moottoriteknologioiden kehittäjiä. Tuloksia voidaan käyttää myös laivapäästömallien ja globaalien päästöinventaarioiden tarkkuuden parantamisessa.

VTT:n moottorilaboratoriossa Espoossa toteutettiin viime syksynä kansainvälisesti mittavat päästökokeet 1,6 megawatin dieselmoottorilla, joka kuvaa kokoluokaltaan laivan apumoottoria. Kokeet tehtiin neljällä laivapolttoaineella, joista kolmen rikkipitoisuus vaihteli (0,1, 0,5  tai 2,5 prosenttia rikkiä), ja yhdessä polttoaineessa oli happea sisältävää biokomponenttia (30 prosenttia).

Moottorilaboratoriossa tehtyjen mittausten havaintoja validoidaan seuraavaksi todellisissa olosuhteissa laivassa, jossa on uusinta teknologiaa, muun muassa savukaasujen rikkipesuri. Lisäksi projektissa tarkastellaan päästömittausten liiketoimintapotentiaalia.

Laivojen mustan hiilen päästöjen ilmastovaikutusten kriittinen tarkastelu ja mittaaminen on ajankohtaista myös siksi, että merkittävä osa arktisen alueen lämpenemisestä johtuu mustasta hiilestä.

 Jääpeitteen väheneminen avaa meriliikenteelle uusia väylämahdollisuuksia. Tällä kehityksellä on kuitenkin negatiivisia vaikutuksia ilmastoon, kun laivojen päästöt ulottuvat jatkossa erittäin herkälle maantieteelliselle vyöhykkeelle.

Pienikin määrä mustaa hiiltä lämmittää ilmastoa arktisilla alueilla, kun se laskeutuessaan jää- ja lumipeitteelle vähentää heijastuskykyä ja siten kiihdyttää sulamista ja ilmastonmuutosta.