Lapin luonnonsuojelupiiri on tehnyt Kittilän kaivoksen tuotantomääristä ympäristösuojelulain mukaisen vireillepanon Lapin Ely-keskukselle.

Suotuminen

 

 

Lapin luonnonsuojelupiiri epäilee kultakaivosyhtiö Agnico Eagle Finlandin ylittävän ympäristöluvan mukaisen 1,1 miljoonan tonnin vuosittaisen tuotantomäärän vaikka yhtiöllä ei ole lainvoimaista lupaa lisäykseen.

Kaivosyhtiö Agnico Eagle Finland on jättänyt Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksen lisätä tuotantoaan puolella miljoonalla tonnilla, 1,6 miljoonaan tonniin. Luvan käsittely on yhä kesken valitusten vuoksi.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ja Vaasan hallinto-oikeus ovat hylänneet yhtiön hakemuksen lisätä tuotantoa valituksista huolimatta.

Lapin Ely-keskus on antanut lausunnon, että ei näe estettä hakemuksen mukaiselle tuotannon lisäykselle. Luonnonsuojelupiiri epäilee, että kaivosyhtiö on tulkinnut lausunnon luvaksi lisätä tuotantoa.

Luonnonsuojelupiri ei hyväksy sitä, että valvova viranomainen antaa lievenneksiä kesken lupaprosessin.

Luonnonsuojelupiiri vaatii uhkasakkoa käyttöön

Lapin luonnonsuojelupiiri epäilee, että viimesyksyinen rikastushiekka-altaan pohjavuoto sekä viimeaikaiset ylitykset sallittuun Seurujoen 5 %:n virtaamaan johtuvat kaivosyhtiön tuotantomäärien lisäämisestä.

Tekemässään vireillepanossa Lapin luonnonsuojelupiiri vaatii, että ELY-keskus valvoo, ettei kaivosyhtiö ole lisännyt tuotantomäärää 1,1 miljoonasta tonnista.

Luonnonsuojelupiiri vaatii vireillepanossa, että ELY-keskuksen on lisäksi määrättävä tarpeeksi suuri uhkasakko, jos voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräyksiä rikotaan Kittilän kaivoksella.