Istutukset alkavat rannikkojokiin, Vuoksen vesistöalueelle ja Rautalammin reitille.

 

Taimenia kalanviljelylaitoksella.

Taimenia kalanviljelylaitoksella.

 

Luonnonvarakeskus (Luke) istuttaa tänä keväänä noin 120 000 meritaimenen, lohen ja järvilohen 1-vuotiasta poikasta sekä noin 301 000 lohen, meritaimenen, järvitaimenen ja järvilohen vaelluspoikasta.

Istutuksilla vahvistetaan ja elvytetään uhanalaisia kalakantoja ja kompensoidaan ihmistoiminnan aiheuttamaa haittaa kalojen luonnolliselle lisääntymiselle.

Kaikki lohen, meritaimenen ja järvitaimenen 2-vuotiaat poikaset on merkitty rasvaeväleikkauksella. Yksivuotiaat lohet ja puolet 1-vuotiaista meritaimenista on rasvaeväleikattu. Rasvaevän leikkaaminen mahdollistaa valikoivan kalastuksen, kun luonnossa syntyneet tai säästettäväksi tarkoitetut kalat voidaan erottaa istutetuista.

Istutukset perustuvat Luken ja maa- ja metsätalousministeriön väliseen tulossopimukseen. Poikaset on tuotettu sopimuskasvatuksella yksityisissä kalanviljelylaitoksissa. Kaikki poikaset on kasvatettu Luken tuottamasta mädistä.

Istutettavien poikasten arvo on noin 470 000 euroa.

 

ISTUTUSTEN AIKATAULU, ISTUTUSPAIKAT JA MÄÄRÄT

Selkä- ja Saaristomeri sekä Suomenlahti, huhti-toukokuu:

129 500 lohen vaelluspoikasta

20 000 meritaimenen jokipoikasta ja 22 500 vaelluspoikasta

Vuoksen vesistöalue, toukokuu:

10 000 Saimaan järvilohen jokipoikasta ja 105 000 vaelluspoikasta

Kymijoen vesistöalue, Rautalammin reitti, toukokuu:

10 000 Rautalammin reitin järvitaimenen vaelluspoikasta

Perämeri, toukokuu:

20 000 lohen jokipoikasta ja 15 000 vaelluspoikasta

40 000 meritaimenen jokipoikasta ja 19 000 vaelluspoikasta