Raskaat päästövedet kertyvät järjestön mukaan Selkäsaaren syvänteeseen ja estävät veden luonnollisen kierron.

 
 
Nuasjärven purkuputken ei pitänyt aiheuttaa järveen suolakerrostuneisuutta.

 

Nuasjärven purkuputken ei pitänyt aiheuttaa järveen suolakerrostuneisuutta.

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piirin tekemien mittausten mukaan Nuasjärveen lasketut Talvivaaran päästövedet ovat kerrostumassa järven syvänteisiin.

Nuasjärven Selkäsaaren syvänteestä on järjestön mukaan löytynyt yli kymmenen metriä syvä, päästövesistä kerrostunut alue, johon järven luontainen kevätkierto ei ole yltänyt.

Olosuhteet syvänteessä ovat jääneet talvisiksi. Veden luontaisen kierron häiriintyminen voi aiheuttaa mittavan happikadon ja järkyttää järven ekologiaa vakavasti.

Itä-Suomen yliopiston ympäristötieteen dosentti Heikki Simolan mukaan mittausten tulokset ovat merkittäviä.

"Talvivaaran purkuputki synnyttää ja ylläpitää suolakerrostuneisuutta Nuasjärven syvänteissä niin kauan, kuin se on toiminnassa. Näin ei pitänyt tapahtua", Simola kertoo.

"Purkuputki rakennettiin, jotta vesistöjen suolaantumisongelma saataisiin hallintaan."

Selkäsaaren syvänteeseen on hänen mukaansa syntymässä vähintään kymmenen hehtaarin laajuinen pysyvän happikadon alue.

"Sama tilanne voi toistua useassa muussakin syvänteessä."

Kainuun luonnonsuojelupiiri on lähettänyt Kainuun ely-keskukselle avoimen kirjeen, jossa ely-keskusta pyydetään suorittamaan Nuasjärven useammassa syvänteessä happitilanteen analysointi.