Ministeriö esittää metsähanhen metsästyskieltoa jatkettavaksi vuodella koko maassa. Merihanhen metsästyksen kieltoa puolestaan pidennettäisiin sisämaassa kolmella vuodella.
 
 
Merihanhien ja metsähanhien metsästyskieltoa esitetään jatkettavaksi.

 

Merihanhien ja metsähanhien metsästyskieltoa esitetään jatkettavaksi.

Metsästyskieltojen tavoitteena on pysäyttää metsähanhikannan väheneminen ja mahdollistaa merihanhen leviäminen nykyistä laajemmalle alueelle sisämaahan. Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnolle metsähanhen ja merihanhen metsästyskieltoja koskevat asetusluonnokset.

Metsähanhen metsästys on ollut kiellettyä vuodesta 2014. Määräaikaisen metsästyskiellon tarkoituksena on estää metsästyspaine, jotta kannan pienentyminen pysähtyisi ja kanta elpyisi.

Suomessa ja Venäjällä pesivä taigametsähanhikanta on taantunut 1990-luvulta alkaen merkittävästi. Suomen aloitteesta on valmisteltu kansainvälinen hoitosuunnitelma kannan elvyttämiseksi, mutta hoitosuunnitelman toimeenpano on vasta alkamassa.

Merihanhen osalta tavoitteena on rajoittaa sisämaassa pesivään ja levittäytyvään kantaan kohdistuvaa metsästyspainetta niin, että kanta vahvistuisi ja merihanhesta tulisi arvokas riistavara myös sisämaahan. Metsästyksen kieltoaluetta ei siis muutettaisi.

Merihanhikanta on runsastunut voimakkaasti viime vuosikymmeninä Suomessa ja muissa Pohjoismaissa.

Ruotsissa merihanhi pesii runsaslukuisena sisämaassa. Suomessa sisämaapesintöjä on toistaiseksi ollut vähän, mutta niiden määrä on koko ajan kasvanut.