Kyyt pääsevät sujuvasti myös koiratarhoihin, sitä voi yrittää estää esimerkiksi reunustamalla verkon alareunan polykarbonaattilevyllä tai pellillä.
 
 
Kyyt pääsevät sujuvasti myös koiratarhoihin, sitä voi yrittää estää esimerkiksi reunustamalla verkon alareunan polykarbonaattilevyllä tai pellillä.
 
 
Kyyn erittämän myrkyn määrää purematilanteessa on mahdotonta selvittää.
 
 
Kyyn erittämän myrkyn määrää on purematilanteessa mahdoton selvittää.
 
 
Kyyt purevat Turun yliopiston toteuttaman yleisökyselyn tulosten mukaan arviolta satoja koiria vuosittain.

Etenkin kevät on kyykäärmeiden elinkierrossa vilkkaan liikehdinnän aikaa, lähes 40 prosenttia puremahavainnoista tehtiin yleisökyselyn mukaan toukokuussa.

"Kyyt ovat purreet sekä irrallaan, hihnassa että omalla pihallaan tai koiratarhassa olleita koiria", kertoo biologi Pälvi Salo Turun yliopistosta.

Yleisökysely toteutettiin vuosina 2013–2014. Salo kertoo, että heidän tarkoituksenaan on selvittää aineiston avulla tarkemmin koirien kyynpuremien yleisyyttä, ajoittumista sekä koirien toipumista.

"Aiemmat tutkimukset aiheesta ovat perustuneet eläinlääkäriasemilta saatuihin tietoihin."

Koirat toipuvat hyvin

Alustavien tulosten mukaan koirat ovat toipuneet puremista hyvin. Vain noin 5 prosenttia koirista on joko menehtynyt puremaan tai lopetettu siihen liittyvien vakavien oireiden vuoksi.

Salon mukaan aiemmin tehdyissä tutkimuksissa kuolleisuusprosentti on ollut samaa suuruusluokkaa. Purematilanteessa on monia muuttujia: koirat ovat hyvin erilaisia ja kokoisia, reaktiot puremaan ovat yksilöllisiä ja kyyn erittämän myrkynmäärää on mahdotonta selvittää, pohtii Salo.

Tutkimus vahvistaa jo nyt, että suurin osa koirien kyynpuremista sattuu keväällä ja alkukesästä. Lähes 80 prosenttia puremista ajoittuu touko-, kesä- tai heinäkuulle.

Yli puolet kyyn puremista koirista sai osuman kuonoonsa, kun taas puremat esimerkiksi raajoihin tai muualle ruumiiseen olivat harvinaisempia.

Yhdeksän koiraa kymmenestä viedään eläinlääkäriin

Suurin osa kyselyn vastauksista koski vuosina 2010–2014 tapahtuneita puremia, mutta kertomuksia kyyn ja koiran kohtaamisesta saatiin myös vuosikymmenten takaa. Kyselyn aktiivisimpana vuonna eli 2013 omistajat raportoivat yli 220 kyynpuremaa, jota voitaneen pitää minimiarviona vuosittaisesta puremien määrästä.

Kyselyssä koiranomistajilta pyydettiin tietoja muun muassa pureman tapahtuma-ajasta ja -paikasta, koiran saamista oireista, koiralle annetusta ensiavusta ja eläinlääkärissä mahdollisesti suoritetuista hoitotoimenpiteistä sekä koiran toipumisesta pureman jälkeen.

Sekä verkossa että paperikaavakkein toteutettu kyselyyn saatiin havaintoja lähes 750 kyyn puremasta koirasta aina etelärannikolta Rovaniemen korkeudelle asti. Suurin osa tapauksista sijoittui kuitenkin Etelä- ja Länsi-Suomen alueille.

Koirat saavat yhä yleisemmin hoitoa kyynpureman jälkeen eläinlääkäriltä. Ennen 2000-lukua vain noin 60 prosenttia kyiden puremista koirista sai eläinlääkärin hoitoa. Tällä vuosikymmenellä jo yhdeksän kymmenestä koirasta on viety eläinlääkäriin.