keskiviikko, 11. toukokuu 2016

Romuautot aiheuttavat erityistä huolta – Akkujen laiton vienti halutaan kuriin

 

 

Lyijyakut, romuautot sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ovat ongelmallisia kansainvälisissä jätesiirroissa.

Viime vuosikymmenien talouskasvu ja globalisaatio ovat lisänneet jätesiirtoja maailmanlaajuisesti niin meritse, maanteitse kuin rautateitsekin. Jätteillä on usein taloudellista arvoa ja niillä voidaan korvata luonnonvarojen käyttöä teollisuudessa.

Jätteet saattavat kuitenkin sisältää ihmisille ja ympäristölle haitallisia, vaarallisia materiaaleja. Tämän vuoksi jätteen kansainvälisiä siirtoja valvotaan tiukasti.

"Erityistä huolta aiheuttavia jätteitä ovat muun muassa romuautot ja niiden jätteiksi luokiteltavat varaosat, sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sekä lyijyakut", ylitarkastaja Hannele Nikander Suomen ympäristökeskuksesta SYKEstä kertoo.

Viime vuonna Pohjoismaiden ja Baltian viranomaiset aloittivat yhteisen lyijyakkuprojektin, jonka tavoitteena oli puuttua lyijyakkujen laittomiin vienteihin Pohjoismaista. Baltian maiden satamiin sekä Suomen, Ruotsin ja Norjan rajanylityspaikoille järjestettiin yhteisvalvontoja, joihin osallistui usean eri maan valvontaviranomaisia sekä poliisin ja Tullin edustajia.

Suomessa ei ole lyijyakkujen kierrätyslaitosta, vaan kaikki akut viedään Ruotsin ja Viron lyijyjalostamoihin kierrätykseen. Ympäristö- ja terveysvaaran vuoksi lyijyakut on ehdottomasti käsiteltävä ympäristöluvan saaneissa laitoksissa.