Osaa ihmisistä voi syntymäpäivänsä takia uhata elinikäinen ulkopuolisuus ja suhteellinen köyhyys, tulkitaan tutkimusta Ruotsissa.

Äiti makaa vasta syntyneen lapsensa kanssa sairaalan sängyssä.

 

 

Vuoden lopulla syntyneet lapset tarvitsevat sosiaaliturvaa ja päätyvät ennenaikaiselle eläkkeelle useammin kuin muut, ilmenee uudesta ruotsalaistutkimuksesta.

Tutkimuksen on teettänyt Ruotsin sosiaalivakuutusviranomainen Försäkringskassan ja sen tuloksista kertovat pääjohtaja Ann-Marie Begler ja tutkija Hans Goine Dagens Nyheter -lehteen kirjoittamassaan debattiartikkelissa.

Beglerin ja Goinen mukaan joulukuussa syntyneiden todennäköisyys päätyä hyödyntämään sosiaalitukia oli muita suurempi kaikissa tutkituissa tuissa, vaikka heidän biologinen eronsa muihin samanikäisiin on olematon. Erityisen selvä ero oli ennenaikaisen eläkkeen kohdalla.

Riski, että joulukuussa syntynyt joutuu ennenaikaiselle eläkkeelle on peräti 16 prosenttia suurempi kuin tammikuussa syntyneillä. Pojilla se oli vielä tyttöjä korkeampi.

Johtopäätös on, että osaa ihmisistä voi syntymäpäivänsä takia uhata elinikäinen ulkopuolisuus ja suhteellinen köyhyys, tulkitsevat Begler ja Goine.

Tutkimuksessa verrattiin 2. - 31.  joulukuuta syntyneitä heti vuodenvaihteen jälkeen eli tammikuun 2. - 31. päivä syntyneisiin. Tulos ei muuttunut, kun verrattiin saman kalenterivuoden tammi- ja joulukuissa syntyneitä luokkatovereita keskenään.

Begler ei usko, että marraskuussa ja lokakuussa syntyneiden lasten tulokset poikkeaisivat joulukuussa syntyneiden tuloksista.

Joulukuussa syntyneiden lisääntynyt riski on erityisen selvä, kun verrataan käytös- ja tunnehäiriöstä kärsiviä. Tähän luokkaan kuuluu muun muassa tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö ADHD.

ADHD-diagnoosin saaneilla joulukuisilla lapsilla on peräti 26 prosentin yliedustus ennenaikaisella eläkkeellä. ADHD:n ja loppuvuonna syntymisen yhteydestä on saatu samankaltaisia tuloksia muissakin maissa, myös Suomessa, tehdyissä selvityksissä ja tutkimuksissa.

Koululla suuri merkitys

Debattiartikkelissaan Bergel ja Goine korostavat koulun, työmarkkinoiden ja terveydenhuollon vastuita tilanteen korjaamiseksi. Heidän mukaansa joulukuussa syntyneiden tilannetta saattaa selittää erityisesti kouluaikana saamatta jäänyt tuki.

Koulun on kyettävä kiinnittämään huomiota lasten erilaisiin tarpeisiin ja kyettävä antamaan lisätukea lapsille, jotka sitä tarvitsevat, he kirjoittavat.

Jos opetusta ei sopeuteta kaikkien oppilaiden tarpeiden mukaiseksi, voi tuloksena olla, että vähemmän koulukypsät oppilaat, jotka kenties kärsivät kehityshäiriöstä, voivat päätyä muita useammin sosiaaliturvan saajiksi, toteavat Bergel ja Goine.