Tutkijaryhmä on ehdottanut Classical and Quantum Gravity -lehdessä koetta, jonka avulla gravitaatiovakio voitaisiin mitata ensimmäistä kertaa ulkoavaruudessa.

Näin vakion virhetermiä olisi mahdollista saada useita kertaluokkia pienemmäksi, kun Maan painovoima ei häiritsisi mittausta.

Painovoimavakio kertoo kahden kappaleen välisen painovoiman suuruuden. Nykymittauksilla sen arvoksi on saatu 6,67408x10^-11, ja vakion virhe on 4,7x10^-5.

Fysiikan vakioksi arvo ei ole kovin tarkka. Se on itse asiassa niin epätarkka, että jotkut fyysikot ovat sitä mieltä, että arvo ei ole vakio lainkaan, vaan sen arvo vaihtelee ajan ja paikan mukaan.

Uusi koe tehtäisiin siten, että gravitaatiovakiota mittaava laite lähetettäisiin ulkoavaruuteen – luultavasti osana jotain suurempaa hanketta –, missä se vapautettaisiin emoaluksesta, kun se on ympäröivien taivaankappaleiden painovoimien ulottumattomissa.

Tutkijat arvioivat, että vakion virhe olisi mahdollista kutistaa tällä tavoin arvoon 6,3x10^-8.