Äänikarkottimia olisi haluttu testata, jotta norpat saataisiin karkotettua ammattikalastajien kalanpyydyksiltä.

Utelias norppa tervehtii veneilijää Saimaalla.

 

Kuulo on norpalle tärkeä aisti etenkin lisääntymisen ja imetyksen aikana sekä vaarojen havaitsemisessa.

 

Äänikarkottimien käyttö saimaannorppien pitämiseksi poissa ammattikalastajien pyydyksiltä on kielletty. Etelä-Savon ELY-keskus on päättänyt, ettei äänikarkotinlaitteita saa testata Saimaalla. ELY-keskuksen mukaan voimakkuudeltaan 190 desibelin laite saattaa pahimmillaan aiheuttaa jopa norpan kuuroutumisen.

Äänikarkottimia on käytetty hylkeiden karkottamiseen merialueilla, mutta ELY-keskuksen mukaan hylkeiden elinalue merellä on erilainen kuin saimaannorppien järvielinympäristö. Norppa on myös luonnonsuojelulailla rauhoitettu laji, eikä rauhoitettua lajia saa häiritä tahallisesti.

Saimaalla äänikarkottimia ei ole testattu, ja ELY-keskus katsoo, ettei se ole tarpeenkaan, sillä hylkeille ja halleille merellä tehtyjen kokeiden perusteella voidaan tehdä se johtopäätös, että karkottimet voivat vaurioittaa norpan kuuloa.

Voisi haitata norppien lisääntymistä

Kuulo on norpalle tärkeä aisti etenkin lisääntymisen ja imetyksen aikana sekä vaarojen havaitsemisessa. Jo pelkästään pitempiaikaisesta melulle altistumisesta aiheutuva stressi saattaa olla norppayksilöille haitallista. Pahimmillaan yksilöille aiheutuvat kuulovammat tai muut haitat saattaisivat vaikuttaa heikentävästi jopa lajin suojelutasoon, ELY-keskus toteaa.

Poikkeuslupaa äänikarkottimien testaamiseen haki Saimaan Safarit Oy. Testaaminen oli tarkoitus tehdä osana EU-rahoitteista hanketta, jossa kehitetään ammattikalastukseen soveltuvia saimaannorpalle turvallisia rysiä. Vaikka norpat eivät joutuisi sisään kalanpyydyksiin, ne voivat estää kalojen menon pyydyksiin saalistaessaan rysien ympärillä.

Karkottimien toimivuutta oli tarkoitus testata kolmen ammattikalastajan rysillä Saimaalla Haukivedellä, Puruvedellä ja Paasivedellä. Saimaannorpan elinalueella toimii noin kuutisenkymmentä ammattikalastajaa.