keskiviikko, 11. toukokuu 2016

Sairaaloissa kuollaan eniten viikonloppuna – Lääkärien määrä ei selitä syytä

”Viikonloppuefektiin” on haettu turhan yksinkertaista vastausta.

Viikonloppuna sairaalaan sisään otettujen potilaiden kuolleisuus on suurempi kuin arkipäivinä sisään kirjautuneiden. Tätä niin sanottua viikonloppuvaikutusta on selitetty sillä, että perjantai-illasta maanantaiaamuun asti sairaaloissa on vähemmän henkilökuntaa kuin arkena.

Tutkimuksilla viikonloppuefektistä on ollut varsinkin Britanniassa merkittävä ja kiistoja aiheuttava vaikutus terveyspolitiikkaan. Yhteys on viikonloppuina saatavan hoidon laadun ja viikonloppujen sairaalakuolleisuuden välillä on kuitenkin ollut suurelta osin spekulatiivista.

Nyt kaksi lääketieteellisessä Lancet-lehdessä julkaistua tutkimusta kyseenalaistavat tämän yksinkertaistuksen.

Birminghamin yliopiston tutkimus ei löytänyt yhteyttä viikonlopun lääkärimiehityksen ja kuolleisuuden välillä.

Lontoon King’s Collegen ja University College Londonin tutkimus taas tarkasteli aivohalvauksen hoitoa. Tutkimuksessa löytyi eroja hoidon laadussa eri viikonpäivinä, mutta viikonloppuefekti ei yksin selittänyt niitä.

Nyt julkaistut tutkimukset vahvistavat aiempaa näyttöä siitä, että viikonlopun kuolleisuutta selittää ennen kaikkea se, kuinka sairaita potilaat ovat sillä hetkellä, kun heidät kirjataan hoitoon.

 

Birminghamin yliopiston tutkimuksessa verrattiin keskiviikkoa sunnuntaihin.

Vaikka erikoislääkäreitä oli sairaalassa keskiviikkoisin merkittävästi enemmän kuin sunnuntaisin, he käyttivät sunnuntaisin enemmän aikaa päivystyksellisiin potilaisiin. Viikonloppuna sairaalaan otetut potilaat saavat kuitenkin todennäköisesti vähemmän lääkärin aikaa kuin arkena sisään otetut.

Tutkimus ei kuitenkaan antanut näyttöä siitä, että viikonlopun hieman arkea suurempi kuolleisuus olisi selitettävissä tällä erolla.

”Poliittisten päätöksentekijöiden tulisi olla hyvin varovaisia yhdistäessään viikonloppuvaikutuksen erikoislääkärien pulaan viikonloppuisin”, professori Julian Bion Birminghamin yliopistosta sanoo.

Tutkimus ei ottanut huomioon erikoistuvien lääkärien tai sairaanhoitajien miehitystä tai sitä, kuinka sairaita potilaat olivat kirjautumishetkellä. Tutkijoiden mukaan tarvitaan lisätutkimuksia viikonloppuvaikutuksen selvittämiseen.

Toisessa tutkimuksessa havaittiin, ettei 30 päivän seurannassa ollut eroja arkiviikon ja viikonloppujen välillä aivohalvauspotilaiden kuolleisuudessa. Sen sijaan oli heikkoa näyttöä siitä, että yöllä sairaalaan kirjautuneiden potilaiden kuolleisuus oli hieman suurempaa kuin päivällä kirjattujen.

Tutkijat kuitenkin huomasivat laatueroja hoidossa sekä vuorokaudenajan että viikonpäivän mukaan.

Aamulla saapuneet potilaat pääsivät iltapäivällä saapuneita todennäköisemmin aivokuvaukseen suosituksien mukaisesti viimeistään tunnin sisällä saapumisesta. Pisimmät odotusajat olivat torstaina ja perjantaina saapuneilla.