Kaikki ystävyydet eivät kestä läpi elämän.

 

Kaikki ystävyydet eivät kestä läpi elämän.Puhelutietojen mukaan aluksi ystävien määrä miehillä ja naisilla kasvaa, mutta käännekohdan jälkeen ystävät vähenevät elämän loppua kohden.

 

Tutkijat Aalto yliopistosta ja Oxfordin yliopistosta selvittivät missä iässä yhteydet muihin ihmisiin alkavat huveta, uutisoi. He analysoivat noin 3,2 miljoonan eurooppalaisen puhelutietoja, joiden perusteella he selvittivät, missä iässä eri henkilöille soittaminen alkio vähentyä. Anonyymiksi jäävän matkapuhelinverkon tiedoista otettiin huomioon vain puhelut.

Vedenjakajaksi nousi kaksikymmentäviisi vuotta. Tällöin ihmiset soittivat kaikista eniten ja säännöllisesti eri ihmisille. Vaikkei puhelujen määrä välttämättä vastaa ystävien määrää, se antaa osviittaa siitä, milloin sosiaaliset piirimme ovat suurimmillaan, sanovat tutkijat.

 

Kahdenkymmenenviiden ikävuodet jälkeen ystävät alkavat kadota elämästä, kun muut elämän osa-alueet alkavat vaatia enemmän aikaa.

Kahdenkymmenenviiden ikävuodet jälkeen ystävät alkavat kadota elämästä, kun muut elämän osa-alueet alkavat vaatia enemmän aikaa.

Kahdenkymmenenviiden ikävuoden jälkeen alamme menettää yhteyksiä ihmisiin, kun elämään tulee muita aikaa vieviä tekijöitä, kuten perhe tai ura. Ystäviä putoaa kelkasta siitä lähden elämän loppua kohden. Tosin 45 ja 50 ikävuoden välillä pudotukseen tulee tasainen kausi.
 

Tiiviit tyttöporukat ja laajat kaveripiirit

Yllättäen nuoremmalla iällä miehillä todettiin olevan enemmän kavereita kuin naisilla, mutta 39 ikävuoden jälkeen tilanne muuttuu. Tämän jälkeen molemmat sukupuolet soittelevat vain noin 12–15 henkilölle säännöllisesti.

Nykyisin yhteyttä ystäviin pidetään monin muunlaisin keinoin kuin pelkästään soittamalla, mutta tutkimukseen kerätyt tiedot ovat vuodelta 2007, jolloin ensimmäinen iPhone julkistettiin, joten sosiaaliset sovellukset eivät tuolloin olleet vielä niin suuressa roolissa.

Tutkijat päättelivät lisäksi, että naiset soittavat miehiä useammin aikuisille lapsilleen ja heidän puolisoilleen sekä muille sukulaisille.

Tuore tutkimus tukee aiempia tutkimuksia siinä, että naisilla on pienempiä ja tiiviimpiä samaa sukupuolta olevia sosiaalisia ryhmiä kuin miehillä. Toisin sanoen naisilla on tiiviimpiä tyttöporukoita ja miehillä on suurempia ja väljempiä kaveriporukoita.

Aikaisemmin tässä kuussa julkaistussa tutkimuksessa, jossa tutkittiin myöskin miljoonia eurooppalaisten puhelutietoja, selvitettiin kuinka monta läheistä ystävää ihminen pystyy pitämään. Tulos oli viisi, joten kannattaa valita porukkansa huolella!