Lappeenrannan teknillinen yliopisto tuotti vuonna 2015 kasvihuonekaasupäästöjä 1019 tonnia, mikä on noin 54 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014. Vuonna 2014 päästöjä syntyi 2231 tonnia. Tiedot käyvät ilmi Suomen WWF:n Green Office -toimistoille tarkoitetusta Ilmastolaskurista.

LUT:n osalta Ilmastolaskurissa on huomioitu energia, toimistopaperi, jäte ja vesi. Jätejakeista laskuriin kirjataan bio-, energia-, pahvi-, paperi- ja sekajäte sekä sähkölaitteet ja vaarallinen jäte. Liikenteen aiheuttamia päästöjä laskurissa ei huomioida.

Suurin osa Ilmastolaskurissa huomioiduista päästöistä LUT:ssa syntyy energiankulutuksesta. Vuonna 2015 energiankulutus laski yliopistossa peräti 916 000 kilowattitunnilla verrattuna vuoteen 2014.

Samalla energiankulutuksesta syntyneet päästöt vähenivät lähes 60 prosenttia. Päästöjen merkittävään vähenemiseen vaikuttaa se, että LUT on siirtynyt käyttämään ainoastaan uusiutuvilla tuotettua sähköä. Uusiutuvilla tuotetusta sähköstä ei laskennallisesti synny hiilidioksidipäästöjä. Energian osalta päästöjä aiheuttavat pääosin lämmityksessä käytetty kaukolämpö.

Päästölukemat kääntyivät laskuun myös paperin ja vedenkulutuksessa. Vuonna 2015 LUT:n paperinkulutuksesta syntyneet päästöt vähenivät lähes 16 prosenttia verrattuna vuoteen 2014. Arkeissa paperinkulutus väheni 526 000 kappaletta.

Vedenkulutuksesta syntyneet päästöt vähenivät vuoden aikana noin kaksi prosenttia. Sen sijaan jätteiden aiheuttamat päästöt nousivat kaikkiaan 79 prosenttia. Kasvua aiheuttivat parhaillaan peruskorjauksessa olevan 1-rakennuksen tyhjennys sekä henkilökunnan muutot yliopiston muihin rakennuksiin.