Uudet testitulokset viittaavat siihen, että hallusinogeenejä sisältävät sienet voivat auttaa vaikeasta masennuksesta kärsiviä henkilöitä.

 

 
Psilosybiinisienillä on todettu masennuksen oireita lievittävä vaikutus.

Psilosybiinisienten – eli taikasienten – psykedeelinen vaikutus on tunnettu pitkään, mutta nyt uudessa tutkimuksessa on havaittu, että sienillä on myös antidepressiivinen vaikutus.

Vaikka tutkimus olikin vasta pieni pilottihanke, johon osallistui 12 koehenkilöä, sen tulokset antavat viitteitä siitä, että sienten sisältävä psykoaktiivinen psilosybiini helpottaa vakavan masennuksen oireita.
 

Vähemmän oireita

Kaikki 12 koehenkilöä ilmoittivat kolme viikkoa kestäneen koejakson jälkeen, että heillä oli entistä vähemmän masennusoireita.

Kolme kuukautta kokeen jälkeen seitsemällä koehenkilöllä oireiden määrä oli edelleenkin pysynyt vähäisenä, kirjoittaa The Lancet -lehti.

Kokeen ensimmäisellä viikolla koehenkilöt saivat 10 milligramman annoksen psilosybiiniä kapseleina. Seuraavalla viikolla annos nostettiin 25 milligrammaan. Koehenkilöt kävivät samaan aikaan myös psykoterapiassa.
 

Tukee aiemman kokee tuloksia

Tutkimuksen koeryhmä oli hyvin pieni, eikä siinä käytetty vertailuryhmää, mutta sen tulokset ovat samankaltaisia kuin vuonna 2014 tehdyssä tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin psilosybiinin vaikutuksia.

Siinä tutkittiin magneettikuvauksella sellaisten henkilöiden aivoja, jotka olivat saaneet joko 2 milligrammaa psilosybiiniä tai 2 milligrammaa lumelääkettä.
 

Aivot saavat uusia yhteyksiä

Normaalisti aivojen yhteydet noudattavat tiettyjä kuvioita – katso kuva alla:

 

some_text
 

 

Henkilöillä, jotka olivat saaneet psilosybiiniä, eri aivoalueiden väliset yhteydet näyttivät aivan toisenlaisilta:

 

some_text
 

 

Tutkijat uskovat, että antidepressiivinen vaikutus johtuu näistä uusista, keskenään risteävistä yhteyksistä.