Tämäkin on nyt tutkittu: pidämme oikealla kädellä naputelluista sanoista
 
 
 

Pidät luultavasti enemmän sanoista, jotka on kirjoitettu näppäimistössä oikealla kädellä kuin vasemmalla, väittää valtavaan tietomassaan pohjautuva tutkimus.

Sveitsiläisen David Garcian ja saksalaisen Markus Strohmaierin juuri julkaistu, valtavaan data-aineistoon perustuva tutkimus heittää kylmää vettä sen fantasian niskaan, jonka mukaan olemme individualisteja ja rationaalisia.  Olemmekin vain heikosti järjen narusta kiinni pitäviä laumaeläimiä.

Garcia työskentelee Zürichin teknillisessä korkeakoulussa ja Strohmaier filosofi Gottfried Leibnizille nimetyssä sosiaalitieteiden instituutissa.

Tutkijapari on ottanut kohteekseen tietokoneiden näppäimistön ja niin sanotun QWERTY-ilmiön.

QWERTYä tutkittiin yhdeltätoista eri verkkoalustalta. Niiden joukossa oli muun muassa tuotteita, kirjoja, elokuvia ja videoita. Kaikista yritettiin löytää käsiin liittyviä yhteyksiä.

He sanovat löytäneensä vankkaa näyttöä QWERTY-ilmiön vaikutuksesta.

Tutkijoiden mukaan ihminen pitää yleensä enemmän sanoista, jotka voi kirjoittaa oikealla kädellä kuin sanoista, joiden kirjoittamiseen tarvitaan paljon vasemman käden sormia. Väite voi kuulostaa älyttömältä, mutta tutkijat käyttivät sen todistamiseen erittäin valtavaa, mutta halpaa tietomassaa, nimittäin internetiä.

Ilmeisesti oletus on, että kaikki ihmiset kirjoittavat kymmensormijärjestelmällä.

 

Heidän mukaansa ilmiölle voi olla kaksi selitystä. Yksinkertaisin on se, että lähes kaikki ovat oikeakätisiä, joten suosimme sillä tehtävää toimintaa.

Monivivahteisempi teoria lähtee siitä, että ihmisillä on tiedostamaton ja julkilausumaton harha siitä, että oikealla kädellä tehty toiminta on hyvää ja vasemmalla huonoa. Näin on ehkä jopa kaikissa kulttuureissa.

Tutkijoiden mukaan sama ilmiö pätee kirjoittamisen lisäksi myös luettuun tekstiin.