Tampereen yliopistossa on jo kahden vuoden ajan tarkistettu väitöskirjoihin mahdollisesti sisältyvät plagioinnit. Tämän vuoden alusta järjestelmä ulotettiin pro graduihin.

Opiskelijoita Tampereen yliopiston käytävällä

 

 

Mistä on kyse?

  • Tampereen yliopistossa on käytössä plagiaatintunnistusjärjestelmä
  • Tähän mennessä sillä on tarkistettu noin 250 väitöskirjaa
  • Vuoden alusta järjestelmä ulotettiin myös graduihin

Vuoden 2014 alusta Tampereen yliopistossa otettiin käyttöön järjestelmä, joka vertaa opinnäytteiden tekstiä tietokoneohjelman omiin aineistoihin. Turnitin-niminen ohjelma hakee aineistonsa internetistä, järjestelmän omasta tietokannasta sekä kustantajien materiaalista.

Mikäli merkkijonot ovat samankaltaisia, Turnitin tunnistaa yhtäläisyyden. Mahdollisen plagioinnin toteaminen jää kuitenkin aina opinnäytteen tarkastajan tulkittavaksi.

 

Markku Ihonen_kehittämispäällikkö_Tampereen_yliopisto

 

Markku Ihosen mukaan plagiaatin tunnistus ohjaa eettisesti. 

 

– Rehtorimme on päättänyt, että ohjelmaan voi syöttää vain omia tekstejään. Kavereiden käräyttämiseen järjestelmää ei ole luotu, toteaa kehittämispäällikkö Markku Ihonen Tampereen yliopistosta.

Muutamia plagiointeja on Markku Ihosen mukaan tullut vastaan. Kyseessä on enimmäkseen ollut pro gradu -tutkielmia, joiden tekijät ovat yhtä tapausta lukuun ottamatta myöntäneet menetelleensä tietoisesti väärin.

Muilla jo käytössä

Markku Ihosen mukaan plagioinnintunnistusjärjestelmät ovat maailmalla yleisesti käytössä. Jos Tampereella ei olisi seurattu muiden yliopistojen mallia, olisi se herättänyt ihmetystä.

 

Kavereiden käräyttämiseen järjestelmää ei ole luotu.

– Markku Ihonen, kehittämispäällikkö

Toisaalta yksikään tutkimus ei ole osoittanut, että kirjallisten lainausten esittäminen omana tekstinä olisi yleistynyt. Moraaliseen paniikkiin ei järjestelmän käyttöönottaja näe mitään syytä.

– Ohjelma ei ole aukoton, mutta se lisää eettistä tuntemusta. On myös tärkeää, että opiskelijat tietävät olevansa samanarvoisessa asemassa opinnäytteitä tehdessään, Markku Ihonen painottaa.

 

Natallia Liuttu_Tampereen_yliopisto_opiskelija

 

Natallia Liutun mielestä uusi järjestelmä estää myös tahattoman plagioinnin.

 

Kurinpitoseuraamuksista säädetään yliopistoa koskevassa laissa. Sen mukaan plagiointi voi johtaa rehtorin varoitukseen, minkä lisäksi yliopiston hallitus voi erottaa opiskelijan määräajaksi. Yleensä tilanteista on selvitty ohjauksella ja nuhteilla.

Positiivista palautetta

Yliopiston yläaula on arkena melko hiljainen. Sohvilla istuskelee muutamia opiskelijoita muistiinpanoihinsa tai kännyköihinsä syventyneinä.

Yksi heistä on graduaan tekevä Natallia Liuttu. Hänen mielestään plagiaatintunnistusjärjestelmä on hyvä asia, koska se antaa mahdollisuuden tarkistaa omat tekstinsä. Tällöin välttyy myös tahattomalta plagioinnilta.

 

Mikko Vesterinen_opiskelija_Tampereen_yliopisto.

 

Mikko Vesterisen mukaan sähköiset järjestelmät asettavat aina haasteita. 

 

–  Saa itse tarkistettua, onko ajatus lainattu jostain vai onko se oma. Sitä ei voi aina tietää, koska ajatukset leviävät netissä, Natallia Liuttu arvioi.

Puolesta tusinasta haastateltavasta kaikki suhtautuvat järjestelmään myönteisesti. Aika monelle Turnitin on kuitenkin tuntematon asia tai siitä on kuultu vain alustavia tietoja.

– Gradu-vaiheessa järjestelmä on perusteltu, ei yksittäisissä kursseissa. Toisaalta sähköisiin järjestelmiin voi aina tulla vikoja, meneekö gradu silloin bittiavaruuteen, Mikko Vesterinen pohtii.