Valtaosa järvistä ja joista on ekologiselta tilaltaan erinomaisia tai hyviä. Rannikkovesissä vähemmän kehuttavaa.

Auringonlasku

 

Suomalainen unelmamaisema näyttää monesta juuri tältä.

 

Suomen ympäristökeskus on julkaissut uuden nettiversion Suomen vesien kunnosta. Vesistöjen kuntokartasta voi jokainen käydä tarkistamassa esimerkiksi oman mökkijärvensä vedenlaadun. Nettikartta löytyy esimerkiksi täältä. Nettikartta on avoin kaikille ja kattaa koko Suomen.

 

 

Grafiikka pintavesistä

 

 

Suomen Ympäristökeskus kartoittaa vesien kunnon viiden vuoden välein. Vesistöt ovat pääosin laadukkaassa kunnossa, mutta erojakin löytyy.

– Suuret järvialtaat ja pohjoisen ja idän joet ovat laadukkaassa kunnossa. Vähän heikommassa kunnossa olevia vesiä on varsinkin etelässä ja pohjanmaalla sekä merialueet etelässä, kertoo limnologi Sari Mitikka,  Suomen Ympäristökeskuksesta.

– Suurin näkyvä muutos on Suomen eteläinen merialue Suomenlahdella. Se on muuttunut askeleen huonompaan suuntaan tyydyttävästä välttävään ja positiivista on tuolla ihan itäisellä Suomenlahdella, siellä saatiin välttävästä tyydyttävään, siellä Pietarin puhdistamon vaikutukset näkyy.

Matti meikäläinen havaitsee heikennykset veden laadussa yleensä levälautoista ja veden samentumisesta. myös kalansaalit särkivaltaistuvat. Muutokset johtuvat vesistöjen rehevöitymisestä, ravinteita valuu vesiin sieltä ja täältä.

Entä mistä asiantuntija tähyilisi kirkasvetisen mökin paikkaa?

– Kyllä mä Keski-Suomeen ja Savoihin päin katsoisin siinä vaiheessa.