Unien tulkinta on perinteisesti sitä, että unista etsitään symboleja ja niille annetaan merkityksiä. Tieteellisessä lähestymistavassa unimaailman ilmiöt saavat aivan uudet merkitykset.

 

 
Tieteellisessä unien tulkinnassa kokemukset unimaailmassa kertovat ihmisen kyvyistä ja taipumuksista.

Kun uneksit putoavasi, olet stressaantunut. Ja jos näet unta, että lennät, taakka on kirvonnut harteiltasi.

Perinteisessä unien tulkinnassa, jota on harjoitettu tuhansia vuosia, on seulottu unikuvista symboleja, joiden on ajateltu paljastavan syvimpiä ajatuksia ja tuovan järkeä unen usein epäloogisiin tapahtumiin.

Antiikin Kreikassa filosofit Platon ja Aristoteles tulkitsivat unia, ja viime vuosisadallakin psykoanalyysin perustaja Sigmund Freud piti unia tienä tiedostamattomaan.

Nyt perinteisen unien tulkinnan suuruudenaika on kuitenkin ohi. Tiede ja tutkijat ovat silti yhä kiinnostuneita unista.

Tiede tarjoaa uuden lähestymistavan uniin

Tiede on luodannut unimaailmaa aivokuvantamisella ja fyysisillä kokeilla.

Tuloksena on syntynyt uudenlainen tulkinta unista. Se, mistä uneksimme ja kuinka usein uneksimme, ne näyttää kertovan, millaisia ominaisuuksia ja kyjä meillä on.
 

Tieteellinen unien tulkinta:

● Selkounet
Lusidit unet eli selkounet ovat unia, joissa unennäkijä tietää näkevänsä unta. Hän voi myös ohjailla unen tapahtumia. Unet ovat selkeitä ja hallitttuja. Ne yhdistetään seuraaviin piirteisiin:

Loogisuus: Jos tiedät näkeväsi selkounia, pystyt hallitsemaan unimaailmaa ja tajuat, että tapahtumat eivät ole todellisia. Sama kyky ilmenee myös todellisessa elämässä, jossa olet hyvä analysoimaan tehtäviä ja ratkaisemaan ongelmia. Ylipäänsä pystyt ajattelemaan hyvin loogisesti.

Analyyttisyys: Selkounia näkevillä kaksi otsalohkon aluetta ovat tavallista suuremmat. Ne on liitetty kykyyn pohdiskella ja eritellä asioita. Siksi selkounia näkevät ovat pohdiskelevampia ja analyyttisempiä kuin muut.