tiistai, 17. toukokuu 2016

Tieteen paradoksit – 7 ajatuskoetta, jotka veivät maailmaa eteenpäin

 
 
Ferdinand Schmutzer

 

Ajatusleikeillä, kompakysymyksillä ja paradokseilla voi hämmästyttää ja huvittaa ihmisiä, mutta jotkin niistä ovat myös vieneet tiedettä eteenpäin, kertoo NewScientist.

Mahdoton parturi

Eräs parturi leikkaa tukan jokaiselta, joka ei aja itseltään, mutta ei siltä, joka ajaa itseltään. Kysymys kuuluu, ajaako parturi oman tukkansa. Ajatusleikki päätyy ristiriitaan: jos parturi leikkaa itseltään, hän ei leikkaa; jos hän ei leikkaa, hän leikkaa.

Tarina tunnetaan Russellin paradoksina. Vuonna 1901 matemaatikko ja filosofi Bertrand Russell pohti joukko-opin perusteita. Sen perusajatuksena oli, että jokaista ominaisuutta kohden oli olemassa joukko. Joukot voivat kuulua myös toisiin joukkoihin. Ongelmana oli, voiko olla joukkoja, jotka eivät sisällä itseään, kuten tarinan parturi.

Russellin ratkaisu oli muodostaa joukoista hierarkia. Jokainen alatason joukko kuului ylemmän tason joukkoon. Tätä lähestymistapaa käytettiin myöhemmin ohjelmointikielien kehittämiseen, koska lähestymistapa vähentää bugien määrää.

Galileon kappaleet

Filosofi Aristoteles väitti, että painavampi kappale putoaa kevyempää nopeammin. Galileo Galilei päätteli, että jos tämä olisi totta, yhteen kiedottuna kevyt ja painava kappale putoaisivat hitaammin kuin painava kappale yksinään. Yhdessä ne kuitenkin painaisivat enemmän kuin painava kappale yksinään, joten yhteen kiedottujen kappaleiden pitäisi pudota painavaa nopeammin. Tämä on ristiriitaista, Galileo totesi.

Paradoksin avulla Galileo tuli siihen tulokseen, ettei paino vaikuta kappaleen putoamisnopeuteen. Tähän oivallukseen sisältyi myös Albert Einsteinin suhteellisuusteorian siemen.

Newtonin kanuuna

Rakennetaan valtava tykki ja asetetaan se niin korkealle jalustalle, että se on ilmakehää ylempänä. Lisätään piippuun riittävästi ruutia ja laukaistaan ase. Mitä ammukselle tapahtuu? Se ei putoakaan maahan vaan kiertää maapallon ja osuu ampujan takaraivoon.

Ajatuskokeen suoritti Isaac Newton, jonka perimmäinen tarkoitus oli osoittaa, että luonnonlait pätevät kaikkialla. Ennen häntä ei ollut selvää, millaisten lainalaisuuksien mukaan muut taivaankappaleet, kuten aurinko, toimivat.

Akilles ja kilpikonna

Kreikkalainen filosofi Zenon väitti 2 500 vuotta sitten, että liike on pelkkä illuusio. Hän todisti väitteensä paradoksilla Akilleksesta ja kilpikonnasta, jotka juoksivat kilpaa. Koska kilpikonna oli hitaampi, se sai pienen alkumatkan. Siihen mennessä kun Akilles on juossut siihen kohtaan, mistä kilpikonna lähti, tämä on ehtinyt hieman etäämmälle. Samoin käy, kun Akilles on ehtinyt sille kohtaa, mille kilpikonna on edellisen kerran ehtinyt. Tämä jatkuu loputtomiin, eikä Akilles saa kilpikonnaa koskaan kiinni.

Matemaatikot ovat myöhemmin esittäneet ongelman ratkaisuksi ääretöntä sarjaa. Jos yhteen puolikkaaseen lisää aina puolet edellisestä puolikkaasta, yhteen laskettu murtoluku lähestyy äärettömästi yhtä kokonaista. Näin juoksija saavuttaa koko ajan sitä, jolla on etumatka. Vaikka paradoksi on antiikkinen, se on tullut uudelleen ajankohtaiseksi kvanttitutkimuksen yhteydessä.

Kiinalainen huone

On kaksi huonetta, joista ei näe toisiinsa. Joku sujauttaa kiinankielisen viestin oven ali ja saa samaa reittiä takaisin englanniksi käännetyn viestin. Saaja ei voi tietää, onko viestin kääntänyt ihminen vai onko huoneessa tietokone, joka on ohjelmoitu kääntämään viesti kieliopin ja sanakirjan avulla.

John Searlen ajatusleikki havainnollistaa kysymystä, voiko tekoäly pystyä samaan kuin ihminen, vaikka ei ymmärtäisikään mitään kielestä. Kiinalaiseen huoneeseen viitataan tutkimuksissa, joissa pohditaan tietoisuuden luonnetta ja kehitetään inhimilliseltä vaikuttavaa tekoälyä.

Ratsasta valonsäteellä

Valo näyttää etenevän nopeasti, mutta jos ratsastaa sen mukana, se vaikuttaa paikallaan pysyvältä. Valo ei värähtelisi sähköisesti ja magneettisesti. Tämä olisi mahdotonta ainakin James Clerk Maxwellin kehittämien yhtälöiden perusteella.

Albert Einstein leikki ajatuksella ja synnytti mielessään erityisen suhteellisuusteorian. Hän tuli siihen tulokseen, että valonsäde etenisi ja värähtelisi siitä riippumatta, millä nopeudella havaitsija etenisi. Ajatuskoe loi pohjan ajan elastisuudelle.

Laplacen demoni

Eräs demoni tietää jokaisen hiukkasen sijainnin ja liikkeen maailmankaikkeudessa. Olento tietää myös fysiikan lait, joten hän pystyy laskemaan, mitä hiukkasten liikkeestä seuraa. Eikö demoni pystykin siis laskemaan kaikki tulevat tapahtumat?

Pierre Laplacen vuonna 1814 kehittämä ajatuskoe on seuraus determinismistä, joka oli vallitseva tapa ajatella klassisella ajalla. Kvanttimekaniikka saattaa kuitenkin kumota demonin. Kvanttimekaniikassa nimittäin kaikilla tapahtumilla ei ole joidenkin teorioiden mukaan kausaalisia syitä. Esimerkiksi radioaktiivinen hajoaminen voi tapahtua spontaanisti.