Kuuhulluus on myytti.
 

Seurantatutkimus vahvisti, että Kuu ei vaikuta uneen tai käyttäytymiseen.

Jotkut valittavat nukkuvansa huonosti, kun Kuu on pyöreimmillään taivaalla. Moni on vakuuttunut, että täysikuu tekee muutenkin ihmisestä tavallista levottomamman – joistakin jopa ”kuuhullun”.

Kansainvälinen tutkijaryhmä halusi tietää, vaikuttavatko Kuun vaiheet meihin oikeasti jollakin tavalla. He kartoittivat, muuttuuko lasten unirytmi tai käyttäytyminen Kuun kierron mittaan. Lapset valittiin koehenkilöiksi siksi, että heidän unentarpeensa on suurempi kuin aikuisten: näin mahdolliset erot tulisivat luotettavammin esille.

Tulos osoitti, että yöunen pituus täysikuun aikana oli keskimäärin viisi minuuttia lyhyempi kuin uudenkuun vaiheessa, jolloin Kuun kiekko on vajaa. Muu käyttäytyminen ei muuttunut mitenkään.

"Näyttömme nojalla Kuu ei näytä vaikuttavan ihmisten käyttäytymiseen”, sanoo tutkijaryhmään lukeutunut Jean-Philippe Chaput kanadalaisesta Cheo-tutkimuskeskuksesta tiedotteessa.

Muutaman minuutin nipistys unesta täysikuun aikana selittyy Chaputin mukaan pääosin tilastollisilla tekijöillä kuten otoksen laajuudella, eikä sillä ole mitään merkitystä terveydelle.

“Käyttäytymiseemme vaikuttavat geenit, koulutus, tulot ja psykososiaaliset tekijät pikemmin kuin painovoima”, Chaput kiteyttää.

Tutkimukseen osallistui 5 812 lasta 12 eri maasta viideltä eri mantereelta – mukana oli myös suomalaislapsia. Iältään koehenkilöt olivat 9–11-vuotiaita. Seuranta-aineistoa kerättiin 28 kuukaudelta. Käytössä oli muun muassa vyötärölle kiinnitetty kiihtyvyysmittari, joka keräsi tietoa lapsen fyysisestä aktiivisuudesta vuorokauden ympäri seitsemän peräkkäistä päivää.

Mittaukset jaoteltiin kolmeen vaiheeseen: täysikuuhun, puolikuuhun ja uuteenkuuhun.

Tutkijat ottivat analyysissä huomioon useita tekijöitä, kuten iän, sukupuolen, vanhempien koulutuksen, lapsen painoindeksin sekä liikunnallisuuden.

Tutkimuksen julkaisi Frontiers in Pediatrics.