Tutkimustulosten mukaan aktiivinen liikunta vähentää masennusoireita. Liikunta tepsii erityisesti lievempiin masennusoireisiin.

Ihmisiä sauvakävelyllä.

 

 

Tuoreen tutkimuksen mukaan aktiivinen liikunta lievittää masennusta selvästi. Jyväskylän ja Helsingin yliopistojen sekä Kelan yhteistyössä tekemässä kaksostutkimuksessa verrattiin liikunnallisesti aktiivisia kaksosia vähemmän aktiivisiin sisaruksiin. Tulosten mukaan liikunta jopa puolitti riskin käyttää masennuslääkkeitä.

Ero masennuslääkkeiden käytössä oli selvimmin näkyvissä lääkkeitä vähän käyttävillä.

Tutkijoiden mukaan tulokset tarkoittavat sitä, että keski-iän liikunta-aktiivisuus voi olla merkittävässä roolissa lievän masennuksen ehkäisyssä.

Tutkimuksessa kaksosten masennuslääkeostoja seurattiin vuosilta 1995-2004 Kelan reseptitietokannasta. Tutkimusaineistona on vanhempi suomalainen kaksoskohortti, jossa samaa sukupuolta olevien kaksosten elintapoja ja liikunta-aktiivisuutta kysyttiin laajalla kyselylomakkeella vuosina 1975, 1981 ja 1990.

10-15 prosenttia suomalaisista kärsii lievistä masennuksista, ja vakava masennus vaivaa noin viittä prosenttia aikuisista.