Nukumme liian vähän, ja sillä on ikäviä seurauksia. Unen puute vaikuttaa nimittäin monella tapaa samalla lailla kuin humalatila.

 

 

 

Ilman unta voi olla vaikeaa saada päivää sujumaan. Se ei ole mikään ihme, sillä väsyneenä kehon toimintakyky on yhtä huono kuin humalassa.

Arkea vaikeuttava väsymys voi syntyä, vaikka unen puute ei olisi pitkäaikaista eikä univaje suurta. Muutama päivä kuuden tunnin yöunilla riittää alentamaan työtehoa.
 

Unettomuus estää aivotoimintaa

Syy siihen, että unettomuus tekee meistä yhtä tehottomia kuin päihtyneistä, löytyy aivoista. Unen puute nimittäin estää osan aivojen kognitiivisista prosesseista.

Se muun muassa heikentää muistia, tarkkaavaisuutta ja ongelmanratkaisukykyä sekä aiheuttaa keskittymisvaikeuksia ja järjenvastaista käytöstä.

On myös viitteitä siitä, että suurin osa ihmisistä on unen puutteen vuoksi käytännössä pienessä hiprakassa joka päivä. Michiganin yliopiston uudessa laajassa tutkimuksessa saatiin selville, että 25 prosenttia ihmisistä sai vähemmän unta kuin he olisivat tarvinneet.
 

Naiset nukkuvat enemmän kuin miehet

Tutkimuksen mukaan etenkin miehet nukkuivat usein liian vähän. Naiset, etenkin 30–60-vuotiaat, olivat parempia hallitsemaan nukkumistaan. He sekä menivät nukkumaan aikaisemmin että nousivat myöhemmin kuin tutkitun ryhmän miehet.

Lisäksi tutkimus osoitti, että unen puute synnytti usein itseään vahvistavan kierteen. Kuvittelemme, että kaikki on hyvin, vaikka olemme väsyneitä. Luulemme tottuvamme aiempaa vähäisempään uneen, vaikka se ei pidä paikkaansa, sillä keho toimii silloin aina vähemmän tehokkaasti.

Tutkimukseen osallistui tuhansia erimaalaisia ihmisiä, jotka rekisteröivät nukkumistottumuksensa sovelluksella.