Suuri osa pintavesistä on ekologiselta tilaltaan erinomaisia tai hyviä.

 

 
Vesikartan avulla voi tarkastella vesien ekologista ja kemiallista tilaa.

 

Vesikartan avulla voi tarkastella vesien ekologista ja kemiallista tilaa.

 

Suomen ympäristökeskus SYKE on julkaissut vesikartan, jonka avulla voi tarkastella vesien ekologista ja kemiallista tilaa sekä muita vesienhoitoon liittyviä aineistoja.

Suuri osa maamme pintavesistä on ekologiselta tilaltaan erinomaisia tai hyviä: 65 prosenttia joista, 85 prosenttia järvistä ja 25 prosenttia rannikkovesistä.

Ekologisen tilan luokituksessa on tarkasteltu kaikkia valuma-alueeltaan yli 100 neliökilometrin jokia ja pinta-alaltaan yli neliökilometrin järviä yksilöidysti.

Tietoja on myös joistakin näitä pienemmistä joista ja järvistä, joissa tiedetään olevan vesiensuojelun kannalta erityisiä haasteita tai muita erityispiirteitä. Rannikkovedet on luokiteltu kokonaisuudessaan.

Palvelusta voi tarkastella myös pohjavesiä. Vesikartan suosio on ollut yllättävän suurta ja sen vuoksi siinä voi esiintyä hitautta. Toimintakykyä parannetaan edelleen.

Tiedot perustuvat ELY-keskusten, SYKEn ja entisen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen seuranta-aineistoihin.