Painonpudotusohjelmilla onnistutaan yleensä pudottamaan painoa, mutta useimmilla laihduttajilla paino nousee takaisin. Essi Sairasen psykolgian väitöskirjan mukaan menetelmät nopeaan painonpudotukseen eivät toimikaan pitkällä aikavälillä. Jäykkä syömisen tarkkailu on ennemmin ongelma kuin ratkaisu kestävään painonhallintaan.

Psykolgian maisteri Essi Sairanen.

 

Essi Sairanen tutki väitöstyössään ylipainoon liittyvää syömisen säätelyä.

 

Sairasen tutkimuksessa pyrittiin ymmärtämään psykologisia toimintoja, jotka selittävät ylipainoon liittyvää syömisen säätelyä. Siihen vaikuttavat esimerkiksi ympäristön vihjeet ruoasta, omat ajatukset ja tunteet sekä tavat reagoida niihin.

Yritys rajoittaa syömistä voi lisätä ruokaan liittyviä ajatuksia ja mielihaluja.

– Essi Sairanen

– Ruoka saattaa alkaa näyttäytyä jopa entistä houkuttelevampana, jos syömistä rajoitetaan liikaa. Yritys rajoittaa syömistä voi lisätä ruokaan liittyviä ajatuksia ja mielihaluja, Sairanen toteaa.

Sairasen tutkimus osoitti, että psykologinen joustavuus ja hyväksyntätaidot helpottavat painonhallintaa.

– Yksi näkökulma syömisen säätelyyn on intuitiivinen eli vaistonvarainen syöminen. Se tarkoittaa herkkyyttä havaita kehon aitoja viestejä nälästä ja kylläisyydestä sekä sallia niiden ohjata syömistä. Näin ollen syöminen ei ole tunteiden vaan tarpeen säätelemää, Sairanen kertoo.

Syömiskuri ei edistä painonpudotusta

Tutkimuksen mukaan joustavuus ja hyväksyntä vaikuttavat suotuisasti painonhallintaan. Syömisen joustava rajoittaminen oli yhteydessä painonpudotukseen ja sen ylläpitämiseen ja samalla henkisen hyvinvoinnin paranemiseen.

Sen sijaan tiukka syömisen rajoittaminen ei edistänyt painonpudotusta. Sairanen havaitsi myös, että hyväksymis- ja omistautumisterapiaan perustuvilla ohjelmilla voitiin edistää intuitiivisempaa syömistä lisäämällä painoon liittyvää hyväksyntää ja joustavuutta.

Väitöstutkimuksessa tutkittiin ylipainoisia aikuisia, jotka osallistuivat hyväksymis- ja omistautumisterapiaan (HOT) perustuviin elämäntapainterventioihin. Näitä toteutettiin kasvokkain tai itsenäisesti matkapuhelimella. Interventioilla pyrittiin kannustamaan elämäntapamuutokseen ja edistämään hyvää elämää.

Sairasen tutkimusaineisto oli osa kahta laajempaa interventiotutkimusta, ELIPA- ja Eliksiirit-tutkimuksia. Ensimmäinen aineisto koostui 49 ylipainoisesta henkilöstä, jotka osallistuivat painonpudotus- ja ylläpito –ohjelmaan. Toinen aineisto koostui 306 henkilöstä, jotka osallistuivat psykologisiin elämäntapainterventioihin Eliksiirit-tutkimuksessa.

Essi Sairanen väittelee Jyväskylän yliopistossa lauantaina 21. toukokuuta. Hän työskentelee tohtorikoulutettavana Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella. Sairanen on kirjoittanut ylioppilaaksi Varkauden lukiosta vuonna 2006 ja valmistunut psykologian maisteriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 2011.