Kymenlaakson järviä kuormittavat yhä vähemmän isot, yksittäiset ravinnevalumat. Hajakuormitus voi kuitenkin pahentua, jos talviset vesisateet huuhtelevat ravinteita roudattomasta maasta vesistöihin.

Järvimaisema

 

 

Ilmastonmuutos voi heikentää myös hyväkuntoisten järvien tilaa. Vesistöpäällikkö Visa Niittyniemi Kaakkois-Suomen ely-keskuksesta arvioi, että lämpimät ja sateiset talvet lisäävät ravinteiden valumista järviin, ja siten tarve rehevöitymisen ennaltaehkäisyyn kasvaa sielläkin, missä ongelmia ei vielä ole.

Tarkempaa huomiota pitäisi kiinnittää esimerkiksi maaperän muokkaamiseen tai muihin toimiin, jotka voivat aiheuttaa eroosiota ja kiintoaineen sekä ravinteiden lähtemistä veden mukana liikkeelle maaperästä.

– Eroosion hallinnan merkitys tulee kasvamaan, ja hyväkuntoisissakin vesissämme pitää tehdä toimenpiteitä ja varoa, että niiden tila ei kääntyisi huonoksi, Niittyniemi selittää.

Ravinteet monesta lähteestä

Kaikkiaan Kymenlaakson järviä kuormittavat yhä vähemmän isot yksittäiset ravinnevalumat. Niin sanottu pistekuormitus on viime vuosikymmeninä vähentynyt huomattavasti etenkin teollisuuden ja yhdyskuntavesien hyvän käsittelyn ansiosta.

Niittysen mukaan karkeasti jakaen ihmisten toiminta näkyy järvissä vähemmän Salpausselän pohjoispuolella kuin sen eteläpuolella, jossa myös viljellään enemmän maata.

Hajakuormitusta tulee maatalouden lisäksi muun muassa metsätaloudesta.

– Metsätaloudessa on paljon hyviä ohjeita, ja nämä ohjeet ja suunnittelu pitää vain ottaa mahdollisimman tehokkaasti käyttöön, Niittyniemi sanoo.

Jätevedetkin kuntoon venkslaamisesta huolimatta

Ely-keskuksen vesistöpäällikkö Visa Niittyniemi myös huomauttaa, että keskustelu haja-asutusalueen jätevesien käsittelystä on kääntynyt turhankin paljon siihen, millä aikataululla lainsäädäntöä tehdään ja pannaan käytäntöön.

– Mielestäni kiinteistöillä, jotka rajoittuvat vesistöjen varsille, pitäisi joka tapauksessa pistää jätevesiasiat kuntoon riippumatta siitä, mitä säädöspuolella tapahtuu.

Niittyniemi näkee, että jätevesiasetuksesta purnatessa kokonaisuus tuppaa unohtumaan.

– Eihän se yksittäinen mökki tai omakotitalo sitä ratkaise, mutta se vaikutus tulee niistä kaikista yhteensä, hän muistuttaa.