Sveitsiläisyhtiö Climeworks yrittää saada hiilidioksidin talteenotosta kaupallisesti kannattavaa toimintaa, New Scientist kertoo. Yhtiön talteenottolaitoksen on määrä avautua Zürichin lähistöllä syys-lokakuussa.

Laitos imee hiilidioksidia ympäröivästä ilmasta ja myy sitä salaattia, kurkkua ja tomaattia kasvattavalle maatalousyritykselle. Hiilidioksidin imeminen ilmasta on tuttua tekniikkaa joissakin suljetuissa tiloissa, kuten avaruusasemalla ja sukellusveneissä.

Climeworks-yhtiö käyttää samantapaista hiilidioksidin erotusmenetelmää kuin tällaisissa suljetuissa erikoistiloissa on totuttu käyttämään. Ilma puristetaan siinä huokoisen materiaalin läpi. Suodatinmateriaali on kyllästetty amiinimolekyyleillä, joihin hiilidioksidi sitoutuu.

Kun suodatin on kyllästynyt hiilidioksidista, kaasu vapautetaan lämmittämällä sitä läheisen jätteenpolttolaitoksen tuottamalla lämmöllä ja johdetaan neljän hehtaarin laajuiseen kasvihuoneeseen.

Olennaista on hiilidioksidin talteenoton hinta. Climeworks uskoo saavansa keräyksen toimimaan alle 600 dollarilla (540 eurolla) tonnilta. Hinta on korkeampi kuin jos hiilidioksidia otettaisiin talteen voimalaitosten savukaasuista, missä sen pitoisuus on noin 300 kertaa suurempi kuin muualla ilmassa. Talteenottoa savukaasujen joukosta tehdään jo muutamissa pilottiprojekteissa maailmalla.

– Etu käyttämässämme menetelmässä on, että tällä tavoin hiilidioksidia voidaan kerätä aivan mistä tahansa kohdasta maapallon ilmakehästä. Se ei ole riippuvainen hiilidioksidinlähteestä, joten kuljetuskustannukset paikkaan, jossa hiilidioksidille on käyttöä, vältetään täysin, Climeworksin toimitusjohtaja Dominique Kronenberg sanoo.

Climeworksin hiilidioksidinkeruulaitos toimii aluksi kolmen vuoden ajan pilottiprojektissa. Se kerää vuorokaudessa kahdesta kolmeen tonnia hiilidioksidia. Ihmiskunta päästää samassa ajassa ilmoille muutamia kymmeniä miljoonia kertoja enemmän hiilidioksidia. Laitos on siis paljon merkittävämpi tekniikan kehittämisessä paremmaksi kuin suoranaisena ilmastonmuutoksen hillitsijänä.

Climeworks toivoo, että se saa talteenotosta kannattavaa liiketoimintaa. Yksi mahdollinen tulevaisuudennäkymä on, että kerättyä hiilidioksidia voidaan käyttää nestemäisten polttoaineiden raaka-aineena.