Torniin asennetut laitteet mittaavat hiilidioksidin isotooppien pitoisuuksia metsän yläpuolella.

Isotooppianalyysissä selvisi, kuinka hiili kiertää metsässä. Yhteyttäminen ei pysähdykään yöllä.

Arizonan yliopiston tutkijat ovat mitanneet ensi kertaa maailmassa kokonaisen metsän aineenvaihduntaa.

Metsän yläpuolelle nostettiin tiedotteen mukaan mittaustorneja, jotka havaitsivat kahden hiilidioksidin isotoopin määrän ilmassa. Määrien vaihtelun avulla voidaan päätellä fotosynteesin voimakkuutta.

 

Yhteyttämisessä puut nappaavat ilmasta auringon energiaa ja hiilidioksidia sekä tekevät siitä orgaanista ainetta. Tätä tapahtuu periaatteessa vain päivällä. Yöllä kasvit, mikrobit ja eläimet periaatteessa vain tuottavat hiilidioksidia hengittämällä.

Havaintojen perusteella metsien hengitys ei vastaa tähänastisia oletuksia. Aiemmin on luultu, että metsät yhteyttävät enemmän lämpiminä kuin viileinä päivinä. Sen sijaan selvisi, että metsä yhteyttää puolet vähemmän päivällä kuin yöllä myöhään keväällä ja aikaisin kesällä.

Lisäksi metsät kuluttavat hiilidioksidia metsästä yhtä nopeasti alku- ja loppukesästä, joten lehtien iällä ei ole merkitystä, vaikka niin on epäilty.

Mittauslaitteet olivat äärimmäisen tarkkoja. Ne havaitsivat hiilidioksidin isotoopit, joiden pitoisuus oli yksi kolmaskymmenestuhannesosa ilmasta. Mittaukset tehtiin Massachusettsissa Yhdysvalloissa vuosina 2011–2013.

Tulokset antavat Nature-lehdessä julkaistun tutkimusartikkelin mukaan entistä enemmän tietoa muun muassa ilmastonmuutoksen ennustamiseen.