Päästöjä on nipistetty vuoden 1990 tasosta liki neljänneksellä.

 
 
 
Uusiutuvan energian käyttö ja leuto talvi auttoivat pudottamaan päästöjä 4,1 prosentilla vuodesta 2013.
 
 
Uusiutuvan energian käyttö ja leuto talvi auttoivat pudottamaan päästöjä 4,1 prosentilla vuodesta 2013.

 

Euroopan unionin kasvihuonepäästöt ovat alhaisempia kuin koskaan sitten vuonna 1990 aloitetun seurannan, kertoo EU:n ympäristökeskuksen Yhdistyneille kansakunnille tekemä raportti.

Raportin tuorein luku on vuodelta 2014. Silloin unionin päästöt olivat 4 282 miljoonaa tonnia. Se on 1 383 miljoonaa tonnia vähemmän kuin vuonna 1990.

EU on siis jo ylittänyt vuodelle 2020 asettamansa tavoitteen vähentää kasvihuonepäästöjä 20 prosentilla vuoden 1990 tasosta. Vuonna 2030 tavoitteena on kiriä 40 prosentin vähennykseen.

Päästöjen väheneminen selittyy muun muassa energiatehokkuuden paranemisella, uusiutuvan energian lisääntyneellä osuudella sekä vähemmän hiiltä sisältävien polttoaineiden käytöllä. Myös talousrakenteen muutokset sekä taantuma vaikuttivat. Leudoilla talvillakin oli osuutensa, sillä talojen lämmittämiseen on tarvittu vähemmän energiaa.

Kaikilla osa-alueilla päästöt eivät vähenneet. Eniten kasvoivat tieliikenteen päästöt. Kansainvälinen rahtiliikenne ilmassa ja merellä lisäsi niin ikään päästöjään.

Jääkaappien, ilmastointilaitteiden ja muiden kylmälaitteiden valmistukseen käytettävien fluorihiilivetykaasujen päästöt lisääntyivät myös.

Eniten vähenivät teollisuuden, rakentamisen, energian ja sähköntuotannon sekä kotitalouksien tulenpolton kasvihuonepäästöt.