Oletko kasvattajana ankara, kannustava vai välinpitämätön? Kasvatustavan on todettu vaikuttavan lapsen tulevaan onnellisuuteen, tuloihin ja moraaliin.

 

 

Henkilöillä, jotka ovat saaneet osakseen positiivista huomiota ja hoivaa koko lapsuutensa ajan, on hyvät eväät elämään.

Koben yliopistossa Japanissa tehdyssä uudessa tutkimuksessa osoitetaan, että henkilöillä, jotka on kasvatettu hoivaten ja positiivisesti huomioiden, on muita paremmat mahdollisuudet saavuttaa hyvät ansiotulot, hyvä koulumenestys ja korkea moraali sekä tulla onnelliseksi.
 

6 kasvatustapaa

Tutkimuksessa kysyttiin 5 000 aikuiselta mieheltä ja naiselta, miten heidät on kasvatettu. Vastausten perusteella tutkijat määrittelivät kuusi eri kasvatustapaa:

  • Kannustava (Supportive): Suuri luottamus, vanhempi on erittäin kiinnostunut lapsesta ja viettää paljon aikaa lapsen kanssa.
  • Ankara (Strict): Kohtalainen luottamus, ankaruus, paljon sääntöjä, vanhempi on keskinkertaisesti, kohtalaisesti tai erittäin kiinnostunut lapsesta.
  • Lempeä (Indulgent): Hyvä tai kohtalainen luottamus, vanhempi ei ole ankara ja viettää kohtalaisen paljon tai paljon aikaa lapsen kanssa.
  • Välinpitämätön (Easygoing): Vanhempi on vain vähän kiinnostunut lapsesta, ei ankara ja viettää vain vähän aikaa lapsen kanssa, sääntöjä on vähän.
  • Kova (Harsh): Vanhempi on vain vähän kiinnostunut lapsesta, lapsella on vähän itsenäisyyttä, luottamus on heikko ja kuri ankara.
  • Keskiverto (Average): Keskiverto kaikilla osa-alueilla.

 NAPSAUTA KUVAA, NIIN NÄET, MITEN KASVATUSTAPASI VAIKUTTAA


some_text
 

Kaaviosta selviää, miten eri kasvatustavat vaikuttavat lapsen menestykseen elämässä. Mitä pidemmälle viivat ulottuvat kuvion keskeltä, sitä menestyneempi lapsi on myöhemmässä elämässään sillä alueella. Kaavio: Kobe University.

Ankarasti kasvatetut lapset ansaitsevat aikuisena hyvin ja menestyvät hienosti opinnoissaan, mutta he eivät ole kovin onnellisia ja heillä on taipumus stressaantua.