Southamptonin yliopiston tutkijat ovat keksineet uuden menetelmän hiilidioksidin talteenottoon.

Science-tiedelehdessä julkaistussa artikkelissa kuvataan, kuinka hiilidioksidi voidaan sulkea vulkaaniseen basalttikiveen.

Islannissa testatussa menetelmässä hiilidioksidi liuotetaan veteen, ja hiilipitoinen vesi suljetaan maan alle basalttikivikaivoon. Kahden vuoden kuluessa hiili oli reagoinut basaltin kanssa ja kristalloitunut 95-98 prosenttisesti.

Menetelmän etuna muihin talteenottomentelmiin verrattuna on se, että kiinteässä muodossa olevan hiilen varastointi on huomattavasti helpompaa kuin nestemäisen tai kaasun. Ongelmana on, että se vaatii onnistuakseen olosuhteet, joissa basaltin osuus maa-aineksesta on suuri, 90 prosentin luokkaa. Jotta menetelmä olisi kustannustehokas, täytyisi basalttikaivojen myös olla huomattavasti tutkimuksessa käytettyä kaivoa suurempia.

Seuraavaksi tutkimusryhmä aikoo kokeilla menetelmää isommassa mittakaavassa varastoimalla 5 000 tonnia hiilidioksidia Reykjavikissa sijaitsevan geotermisen voimalan yhteyteen.