Tutkimuksessa useimmat haluavat robottiautojen suojelevan sivullisia, mutta harva suostuisi itse sellaisen koneen kyytiin.

 
 
Kyselytutkimuksessa moraalipulmaa lähestyttiin tällaisilla kuvilla: pitäisikö auton pelastaa siinä matkustava vai tietä ylittävä perhe?
 
 
Kyselytutkimuksessa moraalipulmaa lähestyttiin tällaisilla kuvilla: pitäisikö auton pelastaa siinä matkustava vai tietä ylittävä perhe?
 
 

Pitääkö auton suojella ensisijaisesti omia matkustajiaan vai muita tielläliikkujia? Kysymys on osoittautunut yllättävän vaikeaksi robottiautojen kehittelijöille.

Auto on nimittäin ohjelmoitava ratkaisemaan automaattisesti, väistääkö se esimerkiksi tielle ryntäävää lasta siinäkin tapauksessa, että väistöliike voi surmata matkustajat.

 

Tutkijat yrittivät selvittää tavallisten yhdysvaltalaisten kantaa asiaan kyselytutkimuksen avulla. Kysely toteutettiin internetissä kuudessa osassa viime vuonna. Siihen vastasi liki 2 000 ihmistä.

Kyselyssä vastaajille esitettiin piirrosten avulla kuvitteellisia tilanteita, joissa liikenneonnettomuus olisi väistämätön. Ihmisten tehtävä oli päättää, kenet auto kulloisessakin tilanteessa uhraa muiden hyväksi.

Yleisesti ottaen ihmiset halusivat automaattiautojen pelastavan onnettomuustilanteessa niin monta henkeä kuin mahdollista, riippumatta siitä, olivatko he matkustajia vai sivullisia.

Kolme neljästä piti esimerkiksi yhden matkustajan kuolemaa parempana kuin kymmenen jalankulkijan surmaamista.

Samat henkilöt eivät kuitenkaan itse olleet kovin innokkaita matkustamaan tällä tavoin ohjelmoidussa automaattiautossa. Kun sama kysymys esitettiin siten, että vastaajan piti kuvitella itsensä auton kyytiin, joka kolmas käänsi takkinsa ja päättikin uhrata jalankulkijat itsensä sijaan.

”Useimmat ihmiset haluavat elää maailmassa, joissa autot minimoivat uhrit”, sanoo tutkimustiedotteessa tutkimukseen osallistunut professori Iyad Rahwan MIT:n teknillisestä yliopistosta.

”Silti kaikki haluavat, että heidän oma autonsa suojelee heitä hinnalla millä hyvänsä.”

Yhdysvaltalaiset suhtautuivat myös epäluuloisesti ehdotukseen, että valtio säätelisi autojen ohjelmointia tässä asiassa.

Ihmiset ostaisivat kyselyn mukaan kolme kertaa todennäköisemmin auton, jonka moraaliasetuksia voi säätää, kuin auton, joka laskee matkustajien ja sivullisten hengen yhtä arvokkaiksi.

Tutkimuksen julkaisi Science.