Mieslääkärit eivät viitsi selvittää naisten sydäntautiriskiä yhtä hyvin kuin miesten, selvisi Ranskassa.

 
 
Lääkärin sukupuoli voi vaikuttaa hänen ajatuksenjuoksuunsa.
 
 
Lääkärin sukupuoli voi vaikuttaa hänen ajatuksenjuoksuunsa.

 

 

Miespuoliset yleislääkärit saattavat aliarvioida naisten riskin sairastua sydän- ja verisuonitauteihin, valkeni ranskalaisessa tutkimuksessa. Siinä seurattiin 52 yleislääkäriä ja heidän yli 2 200 potilastaan.

Tutkimuksessa tarkasteltiin lääkäreiden ja potilaiden sukupuolen vaikutusta sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisyssä.

 

”Sydän- ja verisuonitaudeista johtuvat kuolemat ovat vähentyneet kehittyneissä maissa 1980-luvulta alkaen, ja arviolta puolet tästä on parantuneen ennaltaehkäisyn ansiota”, perusteli tutkimustaan tohtori Raphaëlle Delpech Pariisin yliopistosta tiedotteessa.

Miehet sairastuvat sydän- ja verisuonitauteihin naisia useammin. Tämä on voinut vaikuttaa lääkäreihin asennoitumiseen.

”Sydän- ja verisuonitauteihin liittyvä kuolleisuus on vähentynyt miehillä enemmän kuin naisilla. Tiedämme, että miehet saavat sydän- ja verisuonitaudin ensimmäisiin oireisiin parempaa hoitoa ja siitä seuraavaa ennaltaehkäisyä. Epäilimme, että myös miehille tarjottu varhainen ennaltaehkäisy voi olla parempaa.”

Varhaiseen ennaltaehkäisyyn kuuluu potilaan henkilökohtaisen sairastumisriskin kartoitus. Tutkimuksessa seurattiin, miten huolellisesti lääkärit potilaidensa riskiä selvittivät.

Selvisi, että lääkärit selvittävät naisten sairastumisriskiä laiskemmin kuin miesten. Naisilta kysellään harvemmin tupakoinnista ja mitataan glukoosi- ja kolesteroliarvoja.

Naislääkärit ottivat naispotilaiden sairastumisriskin vakavammin, sillä heidän potilaillaan ero naisten ja miesten riskikartoituksissa oli pienempi. Kaikkein harvimmin riskikartoitukseen pääsivät mieslääkäreiden naispotilaat.

”Uskomme, että naispuoliset yleislääkärit seuraavat ohjeita rutiininomaisemmin ja muuntelevat käytäntöjään vähemmän, etenkään potilaiden sukupuolen perusteella”, Delpech arvioi.

Tutkimusryhmä toivoo, että lääkäreiden tietoisuuden kasvattaminen aiheesta auttaa vähentämään sydän- ja verisuonisairauksia niin naisilla kuin miehilläkin.