Merialueella tehtävät ruoppaukset haittaavat kalakantojen vahvistumista. Ruoppaus hävittää rantavesistä kalanpoikasille tärkeää kasvillisuutta ja voi lisätä vesien happamuutta. Viranomaiset selvittävät nyt voiko ruoppauksia tehdä ollenkaan ja miten haittavaikutukset vältetään. Merenkurkun maailmanperintöalueella ruoppaustarpeita on paljon maankohoamisen vuoksi, mutta luvat ovat tiukassa.

Kkaivinkone ruoppaa laituripaikan pohjaa Vaasan sisäsatamassa

 

Ruoppaamista ei suositella kalojen kutuaikana. Vaasan sisäsatamassa ruopataan nyt laiturin pohhjaa.

 

Mistä on kyse?

  • Ruoppauksia tehdään maailmanperintöalueella 20-30 vuosittain
  • Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen tulee 300 ruoppausilmoitusta koko rannikolta
  • Luonnonvarakeskus selvittää, voiko ruoppauksia tehdä ollenkaan

Etelä-Pohjanmaan Ely-keskukseen tulee vuosittain 300 lähinnä mökkirannan ruoppausilmoitusta rannikolta. Nämä ruoppaukset ovat pieniä, korkeintaan 500 m³ ruoppauksia. Näitä on tehty paljon ja tehdään edelleen. Kun naapuri ruoppauttaa mökkirantansa niin muut ryhtyvät samaan hankkeeseen.

Luonnonvarakeskuksen tutkijan Lari Venerannan tietokoneen näytöllä on esimerkki Vaasan saaristosta. Isohkon saaren rannat on ruopattu putipuhtaaksi, kun jokainen mökkiläinen on halunnut avoimen ja riittävän syvän rannan.

– Niistä kertyy lopuksi isot alueet. Poistetaan kasvillisuus, ja silloin paikat missä kalan mäti voi kehittyä, vähenevät. Myös kalanpoikasten ruoka häviää, Lari Veneranta kuvailee ruoppauksen vaikutuksia.

Maailmanperintökohteissakin tehdään vuosittain pari-kolmekymmentä ruoppausta. Luvat ovat kuitenkin hyvin tiukassa.

– Matalien lahtien kutualueita ei anneta ruopata ollenkaan. Ne pyritään säästämään. Ja jos ne ovat luonnontilaisia niin aina vain enemmän tulee kieltoja, sanoo tarkastaja Hannu Jerohin Ely-keskuksesta.

Tutkijat odottavat suurella mielenkiinnolla Laihianjoen-Tuovilanjoen ruoppauksen vaikutuksia Vaasan kaupunginselän kalakantoihin. Suuria ruoppaustöitä rannikolla ei ole odotettavissa. Vain Kokkolan satamaväylän ruoppauksesta on päätös, kerrotaan aluehallintovirastosta.

 

Kaivinkoneen kauha rouhii merenpohjaan isoja muutoksia.

 

Kaivinkoneen kauha tekee kovaa jälkeä merenpohjassa. Loppuuko ruoppaus on vielä epäselvää.

 

Merenkurkun merkittävät kutualueet

Merenkurkun maailmanperintöalue on yksi merkittävämpiä Pohjanmaan rannikon kutualueita. Ahven viihtyy aivan erityisesti matalissa Raippaluodon saarten lahdissa, fladoissa ja sitten aivan Vaasan edustalla.

– Vaasan edustan kaupunginselkä on tosi hyvä ahvenen lisääntymisalue. Raippaluodon pienet lahdet ovat toinen keskeinen kutualue. Poikasten tiheydet niissä ovat todella kovia, Lari Veneranta kertoo.

Fladat ovat pieniä merestä kuroutuvia lahtia saaristossa. Niiden vesi on huomattavasti ympäröivää merivettä lämpimämpää. Siksi ne ovat hyviä kutualueita ja tarjoavat kalanppoikasille erinomaisen kasvupaikan.

Olemme vasta selvittämässä, miten ruoppauksia voidaan tehdä tai voiko niitä tehdä enää ollenkaan.

– Lari Veneranta, tutkija

– Jos tällaisen fladan suuaukko ruopataan auki, vesi lahdessa jäähtyy eikä enää tarjoa kasvupaikkaa kalanpoikasille, Veneranta selvittää.

Venerannan mukaan näiden merkittävien kutualueiden tuotto näkyy sekä ammattikalastajien että harrastajien ahvensaaliiden jatkuvana kasvuna. Siksi niistä pitää huolehtia, etteivät ruoppaukset tuhoa niitä.

– Me emme täysin tiedä ruoppauksen vaikutusten mekanismia. Olemme vasta selvittämässä, miten ruoppauksia voidaan tehdä tai voiko niitä tehdä enää ollenkaan.