Toisaalta merimetsot vähentävät ihmisen aikaansaamaa rehevöitymistä koko Itämeren tasolla.

 
 
Merimetsot vaikuttavat pesimäsaarensa ympäristöön monella tavalla.

 

Merimetsot vaikuttavat pesimäsaarensa ympäristöön monella tavalla.

 

Helsingin Sanomat kertoo, että merimetsojen ulosteet lannoittavat merta pesimäsaarten ympärillä. Tämä vähentää rakkoleviä ja meriajokkaita, jotka ovat tärkeitä leviä pikkukaloille ja selkärangattomille. Monimuotoisuus vähentyy pesäsaarten ympärillä.

Merimetsot vähentävät myös petokalojen määrää. Pesimäsaarten läheisyydessä niukentuvat erityisesti ahvenet ja kiisket.

Toisaalta HS kertoo, että koko Itämeren tasolla merimetsot vähentävät ihmisen aikaansaamaa rehevöitymistä keskittämällä ravinteitä pesimäsaarille, joiden vaikutus jää hyvin paikalliseksi.

Lintulajista on tullut myös uhanalaisten merikotkien ravintoa.